ลงทะเบียนฝึกอบรม

หลักสูตร - รุ่น
หลักสูตร : โครงการฝึกอบรม หลักสูตร “การเตรียมการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น หลักการประชุมสภาท้องถิ่น การช่วยเหลือประชาชน การจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การแข่งขันกีฬา การโอน การแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ การกันเงิน การใช้จ่ายเงินสะสม เงินทุนส่งเสริมกิจการ อปท. การตรวจสอบและดูแลที่สาธารณะ และการเบิกจ่ายเงิน ตามหลักเกณฑ์ใหม่ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย และการป้องกันแก้ไขปัญหาข้อบกพร่องในการปฏิบัติงาน กรณีศึกษาจากข้อผิดพลาด ที่ ป.ป.ช., ป.ป.ท., สตง. ชี้มูลความผิดเจ้าหน้าที่ของ อปท. และสมาชิกสภาท้องถิ่น"
รุ่นที่ : 8 - โรงแรมแซนดาเลย์ รีสอร์ท พัทยา จังหวัดชลบุรี
วันที่อบรม : 28 ก.พ. 2567 - 1 มี.ค. 2567
ค่าลงทะเบียน : 4,500 บาท
ดาวน์โหลดโครงการ : คลิกที่นี่
ข้อมูลส่วนตัว
สำหรับท่านที่ทานอาหารเจ อาหารมังสวิรัต และอาหารมุสลิม ขอให้แจ้งกับเจ้าหน้าที่ที่หน้างานในวันลงทะเบียน
ข้อมูลหน่วยงาน