รายละเอียดหลักสูตร

หลักสูตร : 3 - โครงการฝึกอบรม หลักสูตร “การทำสัญญา การบริหารสัญญา การตรวจรับพัสดุงานซื้อ งานจ้างทำของ การจ้างบริการ งานก่อสร้าง และกรณีศึกษาจากหนังสือเวียน ข้อตอบหารือ และแนวทางวินิจฉัยของศาลปกครอง สำหรับผู้มีอำนาจ คณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง”
โครงการฝึกอบรม หลักสูตร “การทำสัญญา  การบริหารสัญญา การตรวจรับพัสดุงานซื้อ งานจ้างทำของ การจ้างบริการ 
งานก่อสร้าง และกรณีศึกษาจากหนังสือเวียน ข้อตอบหารือ และแนวทางวินิจฉัยของศาลปกครอง สำหรับผู้มีอำนาจ คณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง”
รุ่นที่ วันที่อบรม สถานที่ จังหวัด ค่าลงทะเบียน สถานะ โครงการ
1 15 ธ.ค. 2566 - 17 ธ.ค. 2566 โรงแรมรอยัลซิตี้ (ปิ่นเกล้า) กรุงเทพมหานคร 4,500 ปิดลงทะเบียน ดาวน์โหลด
2 19 ม.ค. 2567 - 21 ม.ค. 2567 โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ แอนด์ คอนเวนชั่น อุบลราชธานี 4,500 เปิดลงทะเบียน ดาวน์โหลด

กลับไปหน้าแรก