รายละเอียดหลักสูตร

หลักสูตร : 3 - ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การจัดทำระบบการให้บริการผ่านช่องทางออนไลน์ (E-Service) การสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ โดยใช้โปรแกรม CANVA และประยุกต์ใช้ Line oa เพื่อกำหนดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับให้บริการประชาชนและการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ ไปสู่การพัฒนาเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ(Smart City)” (ทางมหาลัย จัดเตรียม โน้ตบ๊คให้ผู้อบรม 1 เครื่อง/1 คน)
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การจัดทำระบบการให้บริการผ่านช่องทางออนไลน์ (E-Service) การสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ โดยใช้โปรแกรม CANVA และประยุกต์ใช้ Line oa เพื่อกำหนดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับให้บริการประชาชนและการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ ไปสู่การพัฒนาเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ(Smart City)”  (ทางมหาลัย จัดเตรียม โน้ตบ๊คให้ผู้อบรม  1 เครื่อง/1 คน)
รุ่นที่ วันที่อบรม สถานที่ จังหวัด ค่าลงทะเบียน สถานะ โครงการ
1 2 ส.ค. 2567 - 4 ส.ค. 2567 โรงแรมโคราชโฮเต็ล นครราชสีมา 5,300 เปิดลงทะเบียน ดาวน์โหลด
2 9 ส.ค. 2567 - 11 ส.ค. 2567 โรงแรมรอยัลซิตี้ ปิ่นเกล้า กรุงเทพมหานคร 5,300 เปิดลงทะเบียน ดาวน์โหลด
3 23 ส.ค. 2567 - 25 ส.ค. 2567 โรงแรมเจริญธานี ขอนแก่น 5,300 เปิดลงทะเบียน ดาวน์โหลด
4 30 ส.ค. 2567 - 1 ก.ย. 2567 โรงแรมเชียงใหม่ ออร์คิด เชียงใหม่ 5,300 เปิดลงทะเบียน ดาวน์โหลด
5 6 ก.ย. 2567 - 8 ก.ย. 2567 โรงแรมหรรษา เจบี หาดใหญ่/สงขลา 5,300 เปิดลงทะเบียน ดาวน์โหลด

กลับไปหน้าแรก