รายละเอียดการชำระเงิน

1.ชำระเงินสดในวันลงทะเบียน
2.โอนเข้าชื่อบัญชี : สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ดังนี้
- ธนาคารกรุงไทยจำกัด เลขที่ : 954-0-13891-4
- ธนาคารทหารไทย เลขที่ : 438-2-81022-6
- ธนาคารไทยพานิชย์ เลขที่ : 439-015463-6
3.เช็คสั่งจ่ายในนาม สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม นำมายื่นในวันอบรม
หมายเหตุ
- เมื่อท่านโอนค่าลงทะเบียนมาแล้ว ขอให้ท่านนำสำเนาหลักฐานการโอนเงินใบนำฝาก Pay–In Slip มายื่นในวันรายงานตัวเพื่อขอรับใบเสร็จ
- กรณีที่ อปท. มีการสมัครอบรมหลายหลักสูตร กรุณาโอนเงินแยกเป็นรายหลักสูตร และโปรดระบุชื่อหลักสูตรชื่อผู้เข้าร่วมอบรม ตอนแจ้งหลักฐานการโอนเงินด้วย

ตรวจสอบการลงทะเบียนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม - ติดต่อศูนย์ประสานงานฯ

โทร.086-345-3915 , 084-334-2727
[email protected] / [email protected]
Facebook Page : 9npu9
Line ID : 9npu9