หลักสูตรฝึกอบรม

รุ่นที่ วันที่อบรม สถานที่ จังหวัด ค่าลงทะเบียน สถานะ โครงการ
1 16 ก.พ. 2567 - 18 ก.พ. 2567 โรงแรมหรรษา เจบี หาดใหญ่ สงขลา 4,500 ปิดลงทะเบียน ดาวน์โหลด
2 23 ก.พ. 2567 - 25 ก.พ. 2567 โรงแรมเจริญธานี ขอนแก่น 4,500 เปิดลงทะเบียน ดาวน์โหลด
3 1 มี.ค. 2567 - 3 มี.ค. 2567 โรงแรมลายทอง อุบลราชธานี 4,500 ปิดลงทะเบียน ดาวน์โหลด
4 8 มี.ค. 2567 - 10 มี.ค. 2567 โรงแรมรอยัลซิตี้ (ปิ่นเกล้า) กรุงเทพมหานคร 4,500 เปิดลงทะเบียน ดาวน์โหลด
5 15 มี.ค. 2567 - 17 มี.ค. 2567 โรงแรมเฟิร์ส แปซิฟิค พัทยา ชลบุรี 4,500 เปิดลงทะเบียน ดาวน์โหลด
6 22 มี.ค. 2567 - 24 มี.ค. 2567 โรงแรมเมย์ฟลาเวอร์ แกรนด์ พิษณุโลก 4,500 เปิดลงทะเบียน ดาวน์โหลด
รุ่นที่ วันที่อบรม สถานที่ จังหวัด ค่าลงทะเบียน สถานะ โครงการ
1 8 มี.ค. 2567 - 10 มี.ค. 2567 โรงแรมสยามแกรนด์ อุดรธานี 4,500 เปิดลงทะเบียน ดาวน์โหลด
2 15 มี.ค. 2567 - 17 มี.ค. 2567 โรงแรมไอยราแกรนด์ พัทยา ชลบุรี 4,500 เปิดลงทะเบียน ดาวน์โหลด
3 22 มี.ค. 2567 - 24 มี.ค. 2567 โรงแรมรอยัลซิตี้ (ปิ่นเกล้า) กรุงเทพมหานคร 4,500 เปิดลงทะเบียน ดาวน์โหลด
4 29 มี.ค. 2567 - 31 มี.ค. 2567 โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า สุราษฎร์ธานี 4,500 เปิดลงทะเบียน ดาวน์โหลด
รุ่นที่ วันที่อบรม สถานที่ จังหวัด ค่าลงทะเบียน สถานะ โครงการ
1 15 ธ.ค. 2566 - 17 ธ.ค. 2566 โรงแรมรอยัลซิตี้ (ปิ่นเกล้า) กรุงเทพมหานคร 4,500 ปิดลงทะเบียน ดาวน์โหลด
2 19 ม.ค. 2567 - 21 ม.ค. 2567 โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ แอนด์ คอนเวนชั่น อุบลราชธานี 4,500 ปิดลงทะเบียน ดาวน์โหลด
3 8 มี.ค. 2567 - 10 มี.ค. 2567 โรงแรมสยามแกรนด์ อุดรธานี 4,500 เปิดลงทะเบียน ดาวน์โหลด
4 15 มี.ค. 2567 - 17 มี.ค. 2567 โรงแรมไอยราแกรนด์ พัทยา ชลบุรี 4,500 เปิดลงทะเบียน ดาวน์โหลด
5 29 มี.ค. 2567 - 31 มี.ค. 2567 โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า สุราษฎร์ธานี 4,500 เปิดลงทะเบียน ดาวน์โหลด
รุ่นที่ วันที่อบรม สถานที่ จังหวัด ค่าลงทะเบียน สถานะ โครงการ
1 23 ก.พ. 2567 - 25 ก.พ. 2567 โรงแรมเจริญธานี ขอนแก่น 4,500 เปิดลงทะเบียน ดาวน์โหลด
2 1 มี.ค. 2567 - 3 มี.ค. 2567 โรงแรมหรรษาเจบี หาดใหญ่ สงขลา 4,500 เปิดลงทะเบียน ดาวน์โหลด
3 8 มี.ค. 2567 - 10 มี.ค. 2567 โรงแรมสยามแกรนด์ อุดรธานี 4,500 เปิดลงทะเบียน ดาวน์โหลด
4 15 มี.ค. 2567 - 17 มี.ค. 2567 โรงแรมลายทอง อุบลราชธานี 4,500 เปิดลงทะเบียน ดาวน์โหลด
5 22 มี.ค. 2567 - 24 มี.ค. 2567 โรงแรมรอยัลซิตี้ ปิ่นเกล้า กรุงเทพมหานคร 4,500 เปิดลงทะเบียน ดาวน์โหลด
6 29 มี.ค. 2567 - 31 มี.ค. 2567 โรงแรมเฟิร์ส แปซิฟิค พัทยา ชลบุรี 4,500 เปิดลงทะเบียน ดาวน์โหลด
รุ่นที่ วันที่อบรม สถานที่ จังหวัด ค่าลงทะเบียน สถานะ โครงการ
1 19 ม.ค. 2567 - 21 ม.ค. 2567 โรงแรมเมอร์เคียว เชียงใหม่ 4,500 ปิดลงทะเบียน ดาวน์โหลด
2 26 ม.ค. 2567 - 28 ม.ค. 2567 โรงแรมสยามแกรนด์ อุดรธานี 4,500 ปิดลงทะเบียน ดาวน์โหลด
3 15 ก.พ. 2567 - 17 ก.พ. 2567 โรงแรมหรรษา เจบี หาดใหญ่ (เลื่อนกำหนดการ) สงขลา 4,500 ปิดลงทะเบียน ดาวน์โหลด
4 23 ก.พ. 2567 - 25 ก.พ. 2567 โรงแรมเจริญธานี ขอนแก่น 4,500 เปิดลงทะเบียน ดาวน์โหลด
5 1 มี.ค. 2567 - 3 มี.ค. 2567 โรงแรมลายทอง อุบลราชธานี 4,500 เปิดลงทะเบียน ดาวน์โหลด
6 8 มี.ค. 2567 - 10 มี.ค. 2567 โรงแรมรอยัลซิตี้ (ปิ่นเกล้า) กรุงเทพมหานคร 4,500 เปิดลงทะเบียน ดาวน์โหลด
7 15 มี.ค. 2567 - 17 มี.ค. 2567 โรงแรมเฟิร์ส แปซิฟิค พัทยา ชลบุรี 4,500 เปิดลงทะเบียน ดาวน์โหลด
8 22 มี.ค. 2567 - 24 มี.ค. 2567 โรงแรมเมย์ฟลาเวอร์ แกรนด์ พิษณุโลก 4,500 เปิดลงทะเบียน ดาวน์โหลด
9 29 มี.ค. 2567 - 31 มี.ค. 2567 โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า สุราษฎร์ธานี 4,500 เปิดลงทะเบียน ดาวน์โหลด
รุ่นที่ วันที่อบรม สถานที่ จังหวัด ค่าลงทะเบียน สถานะ โครงการ
1 26 ม.ค. 2567 - 28 ม.ค. 2567 โรงแรมอัศวรรณ หนองคาย 4,500 ปิดลงทะเบียน ดาวน์โหลด
2 2 ก.พ. 2567 - 4 ก.พ. 2567 โรงแรมเฟิร์ส แปซิฟิค โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น พัทยา ชลบุรี 4,500 ปิดลงทะเบียน ดาวน์โหลด
3 9 ก.พ. 2567 - 11 ก.พ. 2567 โรงแรมโคราช โฮเต็ล นครราชสีมา 4,500 ปิดลงทะเบียน ดาวน์โหลด
4 16 ก.พ. 2567 - 18 ก.พ. 2567 โรงแรมหรรษา เจบี หาดใหญ่/สงขลา 4,500 ปิดลงทะเบียน ดาวน์โหลด
5 23 ก.พ. 2567 - 25 ก.พ. 2567 โรงแรมฟอร์จูน วิวโขง นครพนม 4,500 เปิดลงทะเบียน ดาวน์โหลด
6 1 มี.ค. 2567 - 3 มี.ค. 2567 โรงแรมแซนดาเลย์ รีสอร์ท พัทยา ชลบุรี 4,500 เปิดลงทะเบียน ดาวน์โหลด
7 8 มี.ค. 2567 - 10 มี.ค. 2567 โรงแรมรอยัลซิตี้ ปิ่นเกล้า กรุงเทพมหานคร 4,500 เปิดลงทะเบียน ดาวน์โหลด
รุ่นที่ วันที่อบรม สถานที่ จังหวัด ค่าลงทะเบียน สถานะ โครงการ
1 17 ม.ค. 2567 - 19 ม.ค. 2567 โรงแรมเชียงคาน ริเวอร์ เมาท์เทน เลย 4,500 ปิดลงทะเบียน ดาวน์โหลด
2 19 ม.ค. 2567 - 21 ม.ค. 2567 โรงแรมเมอร์เคียว เชียงใหม่ 4,500 ปิดลงทะเบียน ดาวน์โหลด
3 24 ม.ค. 2567 - 26 ม.ค. 2567 โรงแรมอัศวรรณ หนองคาย 4,500 ปิดลงทะเบียน ดาวน์โหลด
4 31 ม.ค. 2567 - 2 ก.พ. 2567 โรงแรมเฟิร์ส แปซิฟิค พัทยา ชลบุรี 4,500 ปิดลงทะเบียน ดาวน์โหลด
5 7 ก.พ. 2567 - 9 ก.พ. 2567 โรงแรมภูรัญญา รีสอร์ท เขาใหญ่ นครราชสีมา 4,500 ปิดลงทะเบียน ดาวน์โหลด
6 14 ก.พ. 2567 - 16 ก.พ. 2567 โรงแรมหรรษา เจบี หาดใหญ่ สงขลา 4,500 ปิดลงทะเบียน ดาวน์โหลด
7 21 ก.พ. 2567 - 23 ก.พ. 2567 โรงแรมฟอร์จูน วิวโขง นครพนม 4,500 ปิดลงทะเบียน ดาวน์โหลด
8 28 ก.พ. 2567 - 1 มี.ค. 2567 โรงแรมแซนดาเลย์ รีสอร์ท พัทยา ชลบุรี 4,500 เปิดลงทะเบียน ดาวน์โหลด
รุ่นที่ วันที่อบรม สถานที่ จังหวัด ค่าลงทะเบียน สถานะ โครงการ
1 15 มี.ค. 2567 - 17 มี.ค. 2567 โรงแรมลายทอง อุบลราชธานี 4,900 เปิดลงทะเบียน ดาวน์โหลด
2 22 มี.ค. 2567 - 24 มี.ค. 2567 โรงแรม รอยัล ซิตี้ (ปิ่นเกล้า) กรุงเทพมหานคร 4,900 เปิดลงทะเบียน ดาวน์โหลด
3 5 เม.ย. 2567 - 7 เม.ย. 2567 โรงแรมสยามแกรนด์ อุดรธานี 4,900 เปิดลงทะเบียน ดาวน์โหลด
4 19 เม.ย. 2567 - 21 เม.ย. 2567 โรงแรมโคราช โฮเต็ล นครราชสีมา 4,900 เปิดลงทะเบียน ดาวน์โหลด
5 26 เม.ย. 2567 - 28 เม.ย. 2567 โรงแรมเฟิร์ส แปซิฟิก แอนด์ พัทยา ชลบุรี 4,900 เปิดลงทะเบียน ดาวน์โหลด
รุ่นที่ วันที่อบรม สถานที่ จังหวัด ค่าลงทะเบียน สถานะ โครงการ
1 26 ม.ค. 2567 - 28 ม.ค. 2567 โรงแรมสยามแกรนด์ อุดรธานี 4,500 ปิดลงทะเบียน ดาวน์โหลด
2 2 ก.พ. 2567 - 4 ก.พ. 2567 โรงแรมเมย์ฟลาเวอร์ แกรนด์ พิษณุโลก 4,500 ปิดลงทะเบียน ดาวน์โหลด
3 9 ก.พ. 2567 - 11 ก.พ. 2567 โรงแรมโคราช โฮเต็ล นครราชสีมา 4,500 ปิดลงทะเบียน ดาวน์โหลด
4 16 ก.พ. 2567 - 18 ก.พ. 2567 โรงแรมหรรษา เจบี หาดใหญ่ สงขลา 4,500 ปิดลงทะเบียน ดาวน์โหลด
5 23 ก.พ. 2567 - 25 ก.พ. 2567 โรงแรมเจริญธานี ขอนแก่น 4,500 เปิดลงทะเบียน ดาวน์โหลด
6 8 มี.ค. 2567 - 10 มี.ค. 2567 โรงแรมรอยัลซิตี้ ปิ่นเกล้า กรุงเทพมหานคร 4,500 เปิดลงทะเบียน ดาวน์โหลด
รุ่นที่ วันที่อบรม สถานที่ จังหวัด ค่าลงทะเบียน สถานะ โครงการ
1 1 มี.ค. 2567 - 3 มี.ค. 2567 โรงแรมหรรษา เจบี หาดใหญ่ สงขลา 4,500 เปิดลงทะเบียน ดาวน์โหลด
2 15 มี.ค. 2567 - 17 มี.ค. 2567 โรงแรมลายทอง อุบลราชธานี 4,500 เปิดลงทะเบียน ดาวน์โหลด
3 22 มี.ค. 2567 - 24 มี.ค. 2567 โรงแรมเมย์ฟลาเวอร์ แกรนด์ พิษณุโลก 4,500 เปิดลงทะเบียน ดาวน์โหลด
4 29 มี.ค. 2567 - 31 มี.ค. 2567 โรงแรมเฟิร์ส แปซิฟิค พัทยา ชลบุรี 4,500 เปิดลงทะเบียน ดาวน์โหลด
รุ่นที่ วันที่อบรม สถานที่ จังหวัด ค่าลงทะเบียน สถานะ โครงการ
1 20 ต.ค. 2566 - 22 ต.ค. 2566 โรงแรมสยามแกรนด์ อุดรธานี 4,900 ปิดลงทะเบียน ดาวน์โหลด
2 3 พ.ย. 2566 - 5 พ.ย. 2566 โรงแรมแก้วสมุย รีสอร์ท (เปลี่ยนสถานที่อบรม) สุราษฎร์ธานี 4,900 ปิดลงทะเบียน ดาวน์โหลด
3 8 ธ.ค. 2566 - 10 ธ.ค. 2566 โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด(เลื่อนกำหนดการ) กรุงเทพมหานคร 4,900 ปิดลงทะเบียน ดาวน์โหลด
4 1 ธ.ค. 2566 - 3 ธ.ค. 2566 โรงแรมเมอร์เคียว เชียงใหม่ 4,900 ปิดลงทะเบียน ดาวน์โหลด
5 15 ธ.ค. 2566 - 17 ธ.ค. 2566 โรงแรมเฟิร์ส แปซิฟิก (พัทยา) ชลบุรี 4,900 ปิดลงทะเบียน ดาวน์โหลด
6 19 ม.ค. 2567 - 21 ม.ค. 2567 โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ แอนด์ คอนเวนชั่น อุบลราชธานี 4,900 ปิดลงทะเบียน ดาวน์โหลด
7 2 ก.พ. 2567 - 4 ก.พ. 2567 โรงแรมเมย์ฟลาเวอร์ แกรนด์ พิษณุโลก 4,900 ปิดลงทะเบียน ดาวน์โหลด
8 16 ก.พ. 2567 - 18 ก.พ. 2567 โรงแรมหรรษา เจบี หาดใหญ่/สงขลา 4,900 ปิดลงทะเบียน ดาวน์โหลด
9 8 มี.ค. 2567 - 10 มี.ค. 2567 โรงแรมรอยัลซิตี้ (ปิ่นเกล้า) กรุงเทพมหานคร 4,900 เปิดลงทะเบียน ดาวน์โหลด
รุ่นที่ วันที่อบรม สถานที่ จังหวัด ค่าลงทะเบียน สถานะ โครงการ
1 2 ก.พ. 2567 - 4 ก.พ. 2567 โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพมหานคร 4,500 ปิดลงทะเบียน ดาวน์โหลด
2 9 ก.พ. 2567 - 11 ก.พ. 2567 โรงแรมเจริญธานี ขอนแก่น 4,500 ปิดลงทะเบียน ดาวน์โหลด
3 16 ก.พ. 2567 - 18 ก.พ. 2567 โรงแรมเมย์ฟลาเวอร์ แกรนด์ พิษณุโลก 4,500 ปิดลงทะเบียน ดาวน์โหลด
4 23 ก.พ. 2567 - 25 ก.พ. 2567 โรงแรมหรรษา เจบี หาดใหญ่ สงขลา 4,500 เปิดลงทะเบียน ดาวน์โหลด
5 15 มี.ค. 2567 - 17 มี.ค. 2567 โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพมหานคร 4,500 เปิดลงทะเบียน ดาวน์โหลด
6 22 มี.ค. 2567 - 24 มี.ค. 2567 โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า สุราษฎร์ธานี 4,500 เปิดลงทะเบียน ดาวน์โหลด
7 29 มี.ค. 2567 - 31 มี.ค. 2567 โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ แอนด์ คอนเวนชั่น อุบลราชธานี 4,500 เปิดลงทะเบียน ดาวน์โหลด
8 5 เม.ย. 2567 - 7 เม.ย. 2567 โรงแรมเมอร์เคียว เชียงใหม่ 4,500 เปิดลงทะเบียน ดาวน์โหลด
รุ่นที่ วันที่อบรม สถานที่ จังหวัด ค่าลงทะเบียน สถานะ โครงการ
1 2 ก.พ. 2567 - 4 ก.พ. 2567 รงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพมหานคร 4,500 ปิดลงทะเบียน ดาวน์โหลด
2 9 ก.พ. 2567 - 11 ก.พ. 2567 โรงแรมเจริญธานี ขอนแก่น 4,500 ปิดลงทะเบียน ดาวน์โหลด
3 16 ก.พ. 2567 - 18 ก.พ. 2567 โรงแรมเมย์ฟลาเวอร์ แกรนด์ พิษณุโลก 4,500 ปิดลงทะเบียน ดาวน์โหลด
4 23 ก.พ. 2567 - 25 ก.พ. 2567 โรงแรมหรรษา เจบี หาดใหญ่ สงขลา 4,500 เปิดลงทะเบียน ดาวน์โหลด
รุ่นที่ วันที่อบรม สถานที่ จังหวัด ค่าลงทะเบียน สถานะ โครงการ
1 3 พ.ย. 2566 - 5 พ.ย. 2566 โรงแรมหรรษา เจบี หาดใหญ่ สงขลา 4,200 ปิดลงทะเบียน ดาวน์โหลด
2 10 พ.ย. 2566 - 12 พ.ย. 2566 โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด เชียงใหม่ 4,200 ปิดลงทะเบียน ดาวน์โหลด
3 17 พ.ย. 2566 - 19 พ.ย. 2566 โรงแรมลายทอง อุบลราชธานี 4,200 ปิดลงทะเบียน ดาวน์โหลด
4 1 ธ.ค. 2566 - 3 ธ.ค. 2566 โรงแรมรอยัล ซิตี้ ปิ่นเกล้า กรุงเทพมหานคร 4,200 ปิดลงทะเบียน ดาวน์โหลด
5 8 ธ.ค. 2566 - 10 ธ.ค. 2566 โรงแรมเลอ แคสเชีย (เปลี่ยนสถานที่) ขอนแก่น 4,200 ปิดลงทะเบียน ดาวน์โหลด
รุ่นที่ วันที่อบรม สถานที่ จังหวัด ค่าลงทะเบียน สถานะ โครงการ
1 8 ธ.ค. 2566 - 10 ธ.ค. 2566 โรงแรมสุนีย์แกรนด์ แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ อุบลราชธานี 3,900 ปิดลงทะเบียน ดาวน์โหลด
รุ่นที่ วันที่อบรม สถานที่ จังหวัด ค่าลงทะเบียน สถานะ โครงการ
1 8 ก.ย. 2566 - 10 ก.ย. 2566 โรงแรมลายทอง อุบลราชธานี 4,200 ปิดลงทะเบียน ดาวน์โหลด
2 15 ก.ย. 2566 - 17 ก.ย. 2566 โรงแรมหรรษา เจบี หาดใหญ่/สงขลา 4,200 ปิดลงทะเบียน ดาวน์โหลด
รุ่นที่ วันที่อบรม สถานที่ จังหวัด ค่าลงทะเบียน สถานะ โครงการ
1 13 ต.ค. 2566 - 15 ต.ค. 2566 โรงแรมลายทอง อุบลราชธานี 4,200 ปิดลงทะเบียน ดาวน์โหลด
2 20 ต.ค. 2566 - 22 ต.ค. 2566 โรงแรมหรรษา เจบี หาดใหญ่ สงขลา 4,200 ปิดลงทะเบียน ดาวน์โหลด
3 27 ต.ค. 2566 - 29 ต.ค. 2566 โรงแรมรอยัล ซิตี้ ปิ่นเกล้า กรุงเทพมหานคร 4,200 ปิดลงทะเบียน ดาวน์โหลด
4 10 พ.ย. 2566 - 12 พ.ย. 2566 โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด เชียงใหม่ 4,200 ปิดลงทะเบียน ดาวน์โหลด
5 17 พ.ย. 2566 - 19 พ.ย. 2566 โรงแรมฟอร์จูน วิวโขง นครพนม 4,200 ปิดลงทะเบียน ดาวน์โหลด
6 24 พ.ย. 2566 - 26 พ.ย. 2566 โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า สุราษฎร์ธานี 4,200 ปิดลงทะเบียน ดาวน์โหลด
7 15 ธ.ค. 2566 - 17 ธ.ค. 2566 โรงแรมเฟิร์ส แปซิฟิก (พัทยา) ชลบุรี 4,200 ปิดลงทะเบียน ดาวน์โหลด
8 22 ธ.ค. 2566 - 24 ธ.ค. 2566 โรงแรมโคราช โฮเต็ล นครราชสีมา 4,200 ปิดลงทะเบียน ดาวน์โหลด
รุ่นที่ วันที่อบรม สถานที่ จังหวัด ค่าลงทะเบียน สถานะ โครงการ
1 3 พ.ย. 2566 - 5 พ.ย. 2566 โรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล ขอนแก่น 4,200 ปิดลงทะเบียน ดาวน์โหลด
2 1 ธ.ค. 2566 - 3 ธ.ค. 2566 โรงแรม รอยัล ซิตี้ (ปิ่นเกล้า) กรุงเทพมหานคร 4,200 ปิดลงทะเบียน ดาวน์โหลด
รุ่นที่ วันที่อบรม สถานที่ จังหวัด ค่าลงทะเบียน สถานะ โครงการ
1 11 ส.ค. 2566 - 13 ส.ค. 2566 โรงแรมนภาลัย อุดรธานี 3,900 ปิดลงทะเบียน ดาวน์โหลด
2 18 ส.ค. 2566 - 20 ส.ค. 2566 โรงแรมรอยัลซิตี้ (ปิ่นเกล้า) กรุงเทพมหานคร 3,900 ปิดลงทะเบียน ดาวน์โหลด