หลักสูตรฝึกอบรม

รุ่นที่ วันที่อบรม สถานที่ จังหวัด ค่าลงทะเบียน สถานะ โครงการ
1 3 พ.ค. 2567 - 5 พ.ค. 2567 โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 4,500 ปิดลงทะเบียน ดาวน์โหลด
2 10 พ.ค. 2567 - 12 พ.ค. 2567 โรงแรมหรรษา เจบี หาดใหญ่ สงขลา 4,500 ปิดลงทะเบียน ดาวน์โหลด
3 31 พ.ค. 2567 - 2 มิ.ย. 2567 โรงแรมเจริญธานี ขอนแก่น 4,500 ปิดลงทะเบียน ดาวน์โหลด
4 7 มิ.ย. 2567 - 9 มิ.ย. 2567 โรงแรมสยามแกรนด์ อุดรธานี 4,500 ปิดลงทะเบียน ดาวน์โหลด
5 28 มิ.ย. 2567 - 30 มิ.ย. 2567 โรงแรมรอยัล ริเวอร์ กรุงเทพมหานคร 4,500 ปิดลงทะเบียน ดาวน์โหลด
6 5 ก.ค. 2567 - 7 ก.ค. 2567 โรงแรมเมอร์เคียว เชียงใหม่ 4,500 ปิดลงทะเบียน ดาวน์โหลด
7 12 ก.ค. 2567 - 14 ก.ค. 2567 โรงแรมฟอร์จูน วิวโขง นครพนม 4,500 ปิดลงทะเบียน ดาวน์โหลด
8 23 ส.ค. 2567 - 25 ส.ค. 2567 โรงแรมหรรษา เจบี หาดใหญ่/สงขลา 4,500 เปิดลงทะเบียน ดาวน์โหลด
9 13 ส.ค. 2567 - 15 ส.ค. 2567 โรงแรมสยามแกรนด์ อุบลราชธานี 4,500 เปิดลงทะเบียน ดาวน์โหลด
รุ่นที่ วันที่อบรม สถานที่ จังหวัด ค่าลงทะเบียน สถานะ โครงการ
1 24 พ.ค. 2567 - 26 พ.ค. 2567 โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ แอนด์ คอนเวนชั่น อุบลราชธานี 4,500 ปิดลงทะเบียน ดาวน์โหลด
2 26 ก.ค. 2567 - 28 ก.ค. 2567 โรงแรมหรรษา เจบี หาดใหญ่ สงขลา 4,500 เปิดลงทะเบียน ดาวน์โหลด
3 21 มิ.ย. 2567 - 23 มิ.ย. 2567 โรงแรมเจริญธานี ขอนแก่น 4,500 ปิดลงทะเบียน ดาวน์โหลด
รุ่นที่ วันที่อบรม สถานที่ จังหวัด ค่าลงทะเบียน สถานะ โครงการ
1 2 ส.ค. 2567 - 4 ส.ค. 2567 โรงแรมโคราชโฮเต็ล นครราชสีมา 5,300 เปิดลงทะเบียน ดาวน์โหลด
2 9 ส.ค. 2567 - 11 ส.ค. 2567 โรงแรมรอยัลซิตี้ ปิ่นเกล้า กรุงเทพมหานคร 5,300 เปิดลงทะเบียน ดาวน์โหลด
3 23 ส.ค. 2567 - 25 ส.ค. 2567 โรงแรมเจริญธานี ขอนแก่น 5,300 เปิดลงทะเบียน ดาวน์โหลด
4 30 ส.ค. 2567 - 1 ก.ย. 2567 โรงแรมเชียงใหม่ ออร์คิด เชียงใหม่ 5,300 เปิดลงทะเบียน ดาวน์โหลด
5 6 ก.ย. 2567 - 8 ก.ย. 2567 โรงแรมหรรษา เจบี หาดใหญ่/สงขลา 5,300 เปิดลงทะเบียน ดาวน์โหลด
รุ่นที่ วันที่อบรม สถานที่ จังหวัด ค่าลงทะเบียน สถานะ โครงการ
1 14 มิ.ย. 2567 - 16 มิ.ย. 2567 โรงแรมรอยัล ริเวอร์ กรุงเทพมหานคร 4,500 ปิดลงทะเบียน ดาวน์โหลด
2 21 มิ.ย. 2567 - 23 มิ.ย. 2567 โรงแรมเมย์ฟลาวเวอร์ แกรนด์ พิษณุโลก 4,500 ปิดลงทะเบียน ดาวน์โหลด
3 28 มิ.ย. 2567 - 30 มิ.ย. 2567 โรงแรมหรรษา เจบี หาดใหญ่ สงขลา 4,500 ปิดลงทะเบียน ดาวน์โหลด
4 5 ก.ค. 2567 - 7 ก.ค. 2567 โรงแรมเจริญธานี ขอนแก่น 4,500 ปิดลงทะเบียน ดาวน์โหลด
5 12 ก.ค. 2567 - 14 ก.ค. 2567 โรงแรมโคโค่ บีช จอมเทียน พัทยา ชลบุรี 4,500 ปิดลงทะเบียน ดาวน์โหลด
6 2 ส.ค. 2567 - 4 ส.ค. 2567 โรงแรมเมอร์เคียว เชียงใหม่ 4,500 เปิดลงทะเบียน ดาวน์โหลด
รุ่นที่ วันที่อบรม สถานที่ จังหวัด ค่าลงทะเบียน สถานะ โครงการ
1 14 มิ.ย. 2567 - 16 มิ.ย. 2567 โรงแรมโคราชโฮเต็ล นครราชสีมา 4,500 ปิดลงทะเบียน ดาวน์โหลด
2 21 มิ.ย. 2567 - 23 มิ.ย. 2567 โรงแรมเจริญธานี ขอนแก่น 4,500 ปิดลงทะเบียน ดาวน์โหลด
3 28 มิ.ย. 2567 - 30 มิ.ย. 2567 โรงแรมรอยัล ริเวอร์ กรุงเทพมหานคร 4,500 ปิดลงทะเบียน ดาวน์โหลด
4 3 ก.ค. 2567 - 5 ก.ค. 2567 โรงแรมหรรษา เจบี หาดใหญ่ สงขลา 4,500 ปิดลงทะเบียน ดาวน์โหลด
5 10 ก.ค. 2567 - 12 ก.ค. 2567 โรงแรมฟอร์จูน วิวโขง นครพนม 4,500 ปิดลงทะเบียน ดาวน์โหลด
6 17 ก.ค. 2567 - 19 ก.ค. 2567 โรงแรมเมอร์เคียว เชียงใหม่ 4,500 ปิดลงทะเบียน ดาวน์โหลด
7 24 ก.ค. 2567 - 26 ก.ค. 2567 โรงแรมแซนดาเลย์ รีสอร์ท พัทยา ชลบุรี 4,500 ปิดลงทะเบียน ดาวน์โหลด
รุ่นที่ วันที่อบรม สถานที่ จังหวัด ค่าลงทะเบียน สถานะ โครงการ
1 16 ส.ค. 2567 - 18 ส.ค. 2567 โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ แอนด์ คอนเวนชั่น อุบลราชธานี 4,500 เปิดลงทะเบียน ดาวน์โหลด
2 23 ส.ค. 2567 - 25 ส.ค. 2567 โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า สุราษฎร์ธานี 4,500 เปิดลงทะเบียน ดาวน์โหลด
3 30 ส.ค. 2567 - 1 ก.ย. 2567 โรงแรม เลอบาหลี รีสอร์ท แอนด์ สปา พัทยา ชลบุรี 4,500 เปิดลงทะเบียน ดาวน์โหลด
4 6 ก.ย. 2567 - 8 ก.ย. 2567 โรงแรมเมย์ฟลาวเวอร์ แกรนด์ พิษณุโลก 4,500 เปิดลงทะเบียน ดาวน์โหลด
รุ่นที่ วันที่อบรม สถานที่ จังหวัด ค่าลงทะเบียน สถานะ โครงการ
1 28 มิ.ย. 2567 - 30 มิ.ย. 2567 โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ แอนด์ คอนเวนชั่น อุบลราชธานี 4,500 ปิดลงทะเบียน ดาวน์โหลด
2 12 ก.ค. 2567 - 14 ก.ค. 2567 โรงแรมเมอร์เคียว เชียงใหม่ 4,500 ปิดลงทะเบียน ดาวน์โหลด
3 19 ก.ค. 2567 - 21 ก.ค. 2567 โรงแรมโคราชโฮเต็ล นครราชสีมา 4,500 ปิดลงทะเบียน ดาวน์โหลด
4 26 ก.ค. 2567 - 28 ก.ค. 2567 โรงแรมหรรษา เจบี หาดใหญ่/สงขลา 4,500 เปิดลงทะเบียน ดาวน์โหลด
รุ่นที่ วันที่อบรม สถานที่ จังหวัด ค่าลงทะเบียน สถานะ โครงการ
1 5 ก.ค. 2567 - 7 ก.ค. 2567 โรงแรมสยามแกรนด์ อุดรธานี 4,900 ปิดลงทะเบียน ดาวน์โหลด
2 26 ก.ค. 2567 - 28 ก.ค. 2567 โรงแรมรอยัล ซิตี้ ปิ่นเกล้า กรุงเทพมหานคร 4,900 เปิดลงทะเบียน ดาวน์โหลด
3 16 ส.ค. 2567 - 18 ส.ค. 2567 โรงแรมหรรษา เจบี หาดใหญ่ สงขลา 4,900 เปิดลงทะเบียน ดาวน์โหลด
4 11 ต.ค. 2567 - 13 ต.ค. 2567 โรงแรมเมอร์เคียว(เลื่อนกำหนดการ) เชียงใหม่ 4,900 เปิดลงทะเบียน ดาวน์โหลด
5 13 ก.ย. 2567 - 15 ก.ย. 2567 โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ แอนด์ คอนเวนชั่น อุบลราชธานี 4,900 เปิดลงทะเบียน ดาวน์โหลด
6 1 พ.ย. 2567 - 3 พ.ย. 2567 โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า สุราษฎร์ธานี 4,900 เปิดลงทะเบียน ดาวน์โหลด
รุ่นที่ วันที่อบรม สถานที่ จังหวัด ค่าลงทะเบียน สถานะ โครงการ
1 28 มิ.ย. 2567 - 30 มิ.ย. 2567 โรงแรมเจริญธานี ขอนแก่น 4,900 ปิดลงทะเบียน ดาวน์โหลด
2 19 ก.ค. 2567 - 21 ก.ค. 2567 โรงแรมสยามแกรนด์ อุดรธานี 4,900 ปิดลงทะเบียน ดาวน์โหลด
3 9 ส.ค. 2567 - 11 ส.ค. 2567 โรงแรมรอยัล ซิตี้ ปิ่นเกล้า กรุงเทพมหานคร 4,900 เปิดลงทะเบียน ดาวน์โหลด
4 23 ส.ค. 2567 - 25 ส.ค. 2567 โรงแรมหรรษา เจบี หาดใหญ่ สงขลา 4,900 เปิดลงทะเบียน ดาวน์โหลด
รุ่นที่ วันที่อบรม สถานที่ จังหวัด ค่าลงทะเบียน สถานะ โครงการ
1 16 ส.ค. 2567 - 18 ส.ค. 2567 โรงแรมสุนีย์แกรนด์ แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ อุบลราชธานี 4,500 เปิดลงทะเบียน ดาวน์โหลด
2 30 ส.ค. 2567 - 1 ก.ย. 2567 โรงแรมเมอร์เคียว เชียงใหม่ 4,500 เปิดลงทะเบียน ดาวน์โหลด
3 6 ก.ย. 2567 - 8 ก.ย. 2567 โรงแรมหรรษาเจบี หาดใหญ่ สงขลา 4,500 เปิดลงทะเบียน ดาวน์โหลด
4 20 ก.ย. 2567 - 22 ก.ย. 2567 โรงแรมรอยัลซิตี้ ปิ่นเกล้า กรุงเทพมหานคร 4,500 เปิดลงทะเบียน ดาวน์โหลด
รุ่นที่ วันที่อบรม สถานที่ จังหวัด ค่าลงทะเบียน สถานะ โครงการ
1 5 ก.ค. 2567 - 7 ก.ค. 2567 โรงแรมหรรษา เจบี หาดใหญ่ สงขลา 4,500 ปิดลงทะเบียน ดาวน์โหลด
2 12 ก.ค. 2567 - 14 ก.ค. 2567 โรงแรมฟอร์จูน วิวโขง นครพนม 4,500 ปิดลงทะเบียน ดาวน์โหลด
3 19 ก.ค. 2567 - 21 ก.ค. 2567 โรงแรมเมอร์เคียว เชียงใหม่ 4,500 ปิดลงทะเบียน ดาวน์โหลด
4 26 ก.ค. 2567 - 28 ก.ค. 2567 โรงแรมแซนดาเลย์ รีสอร์ท พัทยา ชลบุรี 4,500 เปิดลงทะเบียน ดาวน์โหลด
รุ่นที่ วันที่อบรม สถานที่ จังหวัด ค่าลงทะเบียน สถานะ โครงการ
1 14 มิ.ย. 2567 - 16 มิ.ย. 2567 โรงแรมโคราชโฮเต็ล นครราชสีมา 4,900 ปิดลงทะเบียน ดาวน์โหลด
2 21 มิ.ย. 2567 - 23 มิ.ย. 2567 โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพมหานคร 4,900 ปิดลงทะเบียน ดาวน์โหลด
3 28 มิ.ย. 2567 - 30 มิ.ย. 2567 โรงแรมเจริญธานี ขอนแก่น 4,900 ปิดลงทะเบียน ดาวน์โหลด
4 5 ก.ค. 2567 - 7 ก.ค. 2567 โรงแรมเมอร์เคียว เชียงใหม่ 4,900 ปิดลงทะเบียน ดาวน์โหลด
5 12 ก.ค. 2567 - 14 ก.ค. 2567 โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ แอนด์ คอนเวนชั่น อุบลราชธานี 4,900 ปิดลงทะเบียน ดาวน์โหลด
6 19 ก.ค. 2567 - 21 ก.ค. 2567 โรงแรมสยามแกรนด์ อุดรธานี 4,900 ปิดลงทะเบียน ดาวน์โหลด
7 26 ก.ค. 2567 - 28 ก.ค. 2567 โรงแรมหรรษา เจบี หาดใหญ่ สงขลา 4,900 เปิดลงทะเบียน ดาวน์โหลด
รุ่นที่ วันที่อบรม สถานที่ จังหวัด ค่าลงทะเบียน สถานะ โครงการ
1 13 มิ.ย. 2567 - 15 มิ.ย. 2567 โรงแรมสยามแกรนด์ อุดรธานี 4,500 ปิดลงทะเบียน ดาวน์โหลด
2 21 มิ.ย. 2567 - 23 มิ.ย. 2567 โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพมหานคร 4,500 ปิดลงทะเบียน ดาวน์โหลด
3 27 มิ.ย. 2567 - 29 มิ.ย. 2567 โรงแรมเจริญธานี ขอนแก่น 4,500 ปิดลงทะเบียน ดาวน์โหลด
4 5 ก.ค. 2567 - 7 ก.ค. 2567 โรงแรมหรรษา เจบี หาดใหญ่ สงขลา 4,500 ปิดลงทะเบียน ดาวน์โหลด
5 11 ก.ค. 2567 - 13 ก.ค. 2567 โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ แอนด์ คอนเวนชั่น อุบลราชธานี 4,500 ปิดลงทะเบียน ดาวน์โหลด
6 18 ก.ค. 2567 - 20 ก.ค. 2567 โรงแรมเมอร์เคียว เชียงใหม่ 4,500 ปิดลงทะเบียน ดาวน์โหลด
7 26 ก.ค. 2567 - 28 ก.ค. 2567 โรงแรมแซนดาเลย์ รีสอร์ท พัทยา ชลบุรี 4,500 เปิดลงทะเบียน ดาวน์โหลด
รุ่นที่ วันที่อบรม สถานที่ จังหวัด ค่าลงทะเบียน สถานะ โครงการ
1 5 เม.ย. 2567 - 7 เม.ย. 2567 โรงแรมสยามแกรนด์ อุดรธานี 4,900 ปิดลงทะเบียน ดาวน์โหลด
2 19 เม.ย. 2567 - 21 เม.ย. 2567 โรงแรมเมย์ฟลาวเวอร์ แกรนด์ พิษณุโลก 4,900 ปิดลงทะเบียน ดาวน์โหลด
3 26 เม.ย. 2567 - 28 เม.ย. 2567 โรงแรมเฟิร์ส แปซิฟิก (พัทยา) ชลบุรี 4,900 ปิดลงทะเบียน ดาวน์โหลด
4 3 พ.ค. 2567 - 5 พ.ค. 2567 โรงแรมเจริญธานี ขอนแก่น 4,900 ปิดลงทะเบียน ดาวน์โหลด
5 10 พ.ค. 2567 - 12 พ.ค. 2567 โรงแรมโคราชโฮเต็ล นครราชสีมา 4,900 ปิดลงทะเบียน ดาวน์โหลด
6 17 พ.ค. 2567 - 19 พ.ค. 2567 โรงแรมเพชรรัตน์ การ์เด้นท์ ร้อยเอ็ด 4,900 ปิดลงทะเบียน ดาวน์โหลด
7 24 พ.ค. 2567 - 26 พ.ค. 2567 โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ แอนด์ คอนเวนชั่น อุบลราชธานี 4,900 ปิดลงทะเบียน ดาวน์โหลด
8 31 พ.ค. 2567 - 2 มิ.ย. 2567 โรงแรมเชียงใหม่ ออร์คิด เชียงใหม่ 4,900 ปิดลงทะเบียน ดาวน์โหลด
9 7 มิ.ย. 2567 - 9 มิ.ย. 2567 โรงแรมรอยัล ริเวอร์ กรุงเทพมหานคร 4,900 ปิดลงทะเบียน ดาวน์โหลด
10 14 มิ.ย. 2567 - 16 มิ.ย. 2567 โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า สุราษฎร์ธานี 4,900 ปิดลงทะเบียน ดาวน์โหลด
11 28 มิ.ย. 2567 - 30 มิ.ย. 2567 โรงแรมหรรษา เจบี หาดใหญ่/สงขลา 4,900 ปิดลงทะเบียน ดาวน์โหลด
รุ่นที่ วันที่อบรม สถานที่ จังหวัด ค่าลงทะเบียน สถานะ โครงการ
1 5 เม.ย. 2567 - 7 เม.ย. 2567 โรงแรมเฟิร์ส แปซิฟิก แอนด์ คอนเวนชั่น พัทยา ชลบุรี 4,500 ปิดลงทะเบียน ดาวน์โหลด
2 19 เม.ย. 2567 - 21 เม.ย. 2567 โรงแรมโคราชโฮเต็ล นครราชสีมา 4,500 ปิดลงทะเบียน ดาวน์โหลด
3 26 เม.ย. 2567 - 28 เม.ย. 2567 โรงแรมลองบีช ชะอำ เพชรบุรี 4,500 ปิดลงทะเบียน ดาวน์โหลด
4 3 พ.ค. 2567 - 5 พ.ค. 2567 โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า สุราษฎร์ธานี 4,500 ปิดลงทะเบียน ดาวน์โหลด
5 10 พ.ค. 2567 - 12 พ.ค. 2567 โรงแรมเพชรรัตน์ การ์เด้นท์ ร้อยเอ็ด 4,500 ปิดลงทะเบียน ดาวน์โหลด
6 17 พ.ค. 2567 - 19 พ.ค. 2567 โรงแรมเชียงใหม่ ออร์คิด เชียงใหม่ 4,500 ปิดลงทะเบียน ดาวน์โหลด
7 24 พ.ค. 2567 - 26 พ.ค. 2567 โรงแรมเมย์ฟลาวเวอร์ แกรนด์ พิษณุโลก 4,500 ปิดลงทะเบียน ดาวน์โหลด
8 31 พ.ค. 2567 - 2 มิ.ย. 2567 โรงแรมเจริญธานี ขอนแก่น 4,500 ปิดลงทะเบียน ดาวน์โหลด
9 7 มิ.ย. 2567 - 9 มิ.ย. 2567 โรงแรมสยามแกรนด์ อุดรธานี 4,500 ปิดลงทะเบียน ดาวน์โหลด
10 14 มิ.ย. 2567 - 16 มิ.ย. 2567 โรงแรมหรรษา เจบี หาดใหญ่/สงขลา 4,500 ปิดลงทะเบียน ดาวน์โหลด
11 21 มิ.ย. 2567 - 23 มิ.ย. 2567 โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ฯ อุบลราชธานี 4,500 ปิดลงทะเบียน ดาวน์โหลด
12 28 มิ.ย. 2567 - 30 มิ.ย. 2567 โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพมหานคร 4,500 ปิดลงทะเบียน ดาวน์โหลด
13 20 ก.ค. 2567 - 22 ก.ค. 2567 โรงแรมเลยพาเลซ เลย 4,500 ปิดลงทะเบียน ดาวน์โหลด
14 27 ก.ค. 2567 - 29 ก.ค. 2567 โรงแรมรอยัล ซิตี้ ปิ่นเกล้า กรุงเทพมหานคร 4,500 เปิดลงทะเบียน ดาวน์โหลด
รุ่นที่ วันที่อบรม สถานที่ จังหวัด ค่าลงทะเบียน สถานะ โครงการ
1 8 ก.ย. 2566 - 10 ก.ย. 2566 โรงแรมลายทอง อุบลราชธานี 4,200 ปิดลงทะเบียน ดาวน์โหลด
2 15 ก.ย. 2566 - 17 ก.ย. 2566 โรงแรมหรรษา เจบี หาดใหญ่/สงขลา 4,200 ปิดลงทะเบียน ดาวน์โหลด
รุ่นที่ วันที่อบรม สถานที่ จังหวัด ค่าลงทะเบียน สถานะ โครงการ
1 13 ต.ค. 2566 - 15 ต.ค. 2566 โรงแรมลายทอง อุบลราชธานี 4,200 ปิดลงทะเบียน ดาวน์โหลด
2 20 ต.ค. 2566 - 22 ต.ค. 2566 โรงแรมหรรษา เจบี หาดใหญ่ สงขลา 4,200 ปิดลงทะเบียน ดาวน์โหลด
3 27 ต.ค. 2566 - 29 ต.ค. 2566 โรงแรมรอยัล ซิตี้ ปิ่นเกล้า กรุงเทพมหานคร 4,200 ปิดลงทะเบียน ดาวน์โหลด
4 10 พ.ย. 2566 - 12 พ.ย. 2566 โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด เชียงใหม่ 4,200 ปิดลงทะเบียน ดาวน์โหลด
5 17 พ.ย. 2566 - 19 พ.ย. 2566 โรงแรมฟอร์จูน วิวโขง นครพนม 4,200 ปิดลงทะเบียน ดาวน์โหลด
6 24 พ.ย. 2566 - 26 พ.ย. 2566 โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า สุราษฎร์ธานี 4,200 ปิดลงทะเบียน ดาวน์โหลด
7 15 ธ.ค. 2566 - 17 ธ.ค. 2566 โรงแรมเฟิร์ส แปซิฟิก (พัทยา) ชลบุรี 4,200 ปิดลงทะเบียน ดาวน์โหลด
8 22 ธ.ค. 2566 - 24 ธ.ค. 2566 โรงแรมโคราช โฮเต็ล นครราชสีมา 4,200 ปิดลงทะเบียน ดาวน์โหลด
รุ่นที่ วันที่อบรม สถานที่ จังหวัด ค่าลงทะเบียน สถานะ โครงการ
1 3 พ.ย. 2566 - 5 พ.ย. 2566 โรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล ขอนแก่น 4,200 ปิดลงทะเบียน ดาวน์โหลด
2 1 ธ.ค. 2566 - 3 ธ.ค. 2566 โรงแรม รอยัล ซิตี้ (ปิ่นเกล้า) กรุงเทพมหานคร 4,200 ปิดลงทะเบียน ดาวน์โหลด
รุ่นที่ วันที่อบรม สถานที่ จังหวัด ค่าลงทะเบียน สถานะ โครงการ
1 11 ส.ค. 2566 - 13 ส.ค. 2566 โรงแรมนภาลัย อุดรธานี 3,900 ปิดลงทะเบียน ดาวน์โหลด
2 18 ส.ค. 2566 - 20 ส.ค. 2566 โรงแรมรอยัลซิตี้ (ปิ่นเกล้า) กรุงเทพมหานคร 3,900 ปิดลงทะเบียน ดาวน์โหลด