รายละเอียดหลักสูตร

หลักสูตร : 4 - โครงการฝึกอบรม หลักสูตร “โครงการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นยุคใหม่ เพื่อยกระดับการปฏิบัติงานในตำแหน่งผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น ให้สอดคล้องกับหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี”
โครงการฝึกอบรม หลักสูตร “โครงการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นยุคใหม่ เพื่อยกระดับการปฏิบัติงานในตำแหน่งผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น ให้สอดคล้องกับหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี”
รุ่นที่ วันที่อบรม สถานที่ จังหวัด ค่าลงทะเบียน สถานะ โครงการ
1 14 มิ.ย. 2567 - 16 มิ.ย. 2567 โรงแรมรอยัล ริเวอร์ กรุงเทพมหานคร 4,500 ปิดลงทะเบียน ดาวน์โหลด
2 21 มิ.ย. 2567 - 23 มิ.ย. 2567 โรงแรมเมย์ฟลาวเวอร์ แกรนด์ พิษณุโลก 4,500 เปิดลงทะเบียน ดาวน์โหลด
3 28 มิ.ย. 2567 - 30 มิ.ย. 2567 โรงแรมหรรษา เจบี หาดใหญ่ สงขลา 4,500 เปิดลงทะเบียน ดาวน์โหลด
4 5 ก.ค. 2567 - 7 ก.ค. 2567 โรงแรมเจริญธานี ขอนแก่น 4,500 เปิดลงทะเบียน ดาวน์โหลด
5 12 ก.ค. 2567 - 14 ก.ค. 2567 โรงแรมโคโค่ บีช จอมเทียน พัทยา ชลบุรี 4,500 เปิดลงทะเบียน ดาวน์โหลด

กลับไปหน้าแรก