รายละเอียดหลักสูตร

หลักสูตร : 4 - โครงการฝึกอบรม“การรายงาน การทบทวนแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ในระบบ e-PlanNACC และการจัดทำเอกสาร เพื่อยกระดับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ” (Integrity and Transparency Assessment : ITA)
โครงการฝึกอบรม“การรายงาน การทบทวนแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ในระบบ e-PlanNACC และการจัดทำเอกสาร
เพื่อยกระดับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ” (Integrity and Transparency Assessment : ITA)
รุ่นที่ วันที่อบรม สถานที่ จังหวัด ค่าลงทะเบียน สถานะ โครงการ
1 26 ม.ค. 2567 - 28 ม.ค. 2567 โรงแรมสยามแกรนด์ อุดรธานี 4,500 เปิดลงทะเบียน ดาวน์โหลด
2 2 ก.พ. 2567 - 4 ก.พ. 2567 โรงแรม เดอ ศิตา ปริ้นเซส บุรีรัมย์ 4,500 เปิดลงทะเบียน ดาวน์โหลด
3 9 ก.พ. 2567 - 11 ก.พ. 2567 โรงแรมโคราช โฮเต็ล นครราชสีมา 4,500 เปิดลงทะเบียน ดาวน์โหลด
4 16 ก.พ. 2567 - 18 ก.พ. 2567 โรงแรมหรรษาเจบี หาดใหญ่ สงขลา 4,500 เปิดลงทะเบียน ดาวน์โหลด
5 23 ก.พ. 2567 - 25 ก.พ. 2567 โรงแรมเจริญธานี ขอนแก่น 4,500 เปิดลงทะเบียน ดาวน์โหลด
6 1 มี.ค. 2566 - 3 มี.ค. 2566 โรงแรมลายทอง อุบลราชธานี 4,500 ปิดลงทะเบียน ดาวน์โหลด
7 8 มี.ค. 2566 - 10 มี.ค. 2566 โรงแรมรอยัลซิตี้ ปิ่นเกล้า กรุงเทพมหานคร 4,500 ปิดลงทะเบียน ดาวน์โหลด
8 15 มี.ค. 2566 - 17 มี.ค. 2566 โรงแรมเฟิร์ส แปซิฟิค โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น พัทยา ชลบุรี 4,500 ปิดลงทะเบียน ดาวน์โหลด
9 22 มี.ค. 2566 - 24 มี.ค. 2566 โรงแรมเมย์ฟลาเวอร์ แกรนด์ พิษณุโลก 4,500 ปิดลงทะเบียน ดาวน์โหลด

กลับไปหน้าแรก