รายละเอียดหลักสูตร

หลักสูตร : 6 - โครงการฝึกอบรม หลักสูตร “เทคนิคการพิจารณากลั่นกรองร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2568 ของสภาท้องถิ่นการเตรียมการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น หลักการประชุมสภาท้องถิ่น และการป้องกันแก้ไขปัญหาข้อบกพร่องในการปฏิบัติงาน กรณีศึกษาจากข้อผิดพลาด ที่ ป.ป.ช., ป.ป.ท., สตง. ชี้มูลความผิดเจ้าหน้าที่ของ อปท. และสมาชิกสภาท้องถิ่น”
โครงการฝึกอบรม หลักสูตร “เทคนิคการพิจารณากลั่นกรองร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2568 ของสภาท้องถิ่นการเตรียมการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น หลักการประชุมสภาท้องถิ่น  และการป้องกันแก้ไขปัญหาข้อบกพร่องในการปฏิบัติงาน กรณีศึกษาจากข้อผิดพลาด ที่ ป.ป.ช., ป.ป.ท., สตง. ชี้มูลความผิดเจ้าหน้าที่ของ อปท. และสมาชิกสภาท้องถิ่น”
รุ่นที่ วันที่อบรม สถานที่ จังหวัด ค่าลงทะเบียน สถานะ โครงการ
1 12 มิ.ย. 2567 - 14 มิ.ย. 2567 โรงแรมโคราชโฮเต็ล นครราชสีมา 4,500 เปิดลงทะเบียน ดาวน์โหลด
2 19 มิ.ย. 2567 - 21 มิ.ย. 2567 โรงแรมเจริญธานี ขอนแก่น 4,500 เปิดลงทะเบียน ดาวน์โหลด
3 26 มิ.ย. 2567 - 28 มิ.ย. 2567 โรงแรมรอยัล ริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพมหานคร 4,500 เปิดลงทะเบียน ดาวน์โหลด

กลับไปหน้าแรก