รายละเอียดหลักสูตร

หลักสูตร : 7 - โครงการฝึกอบรม หลักสูตร “การเตรียมความพร้อมการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567-2569 และโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น พร้อมกับแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ฉบับที่ 2 และค่ารักษาพยาบาลฉบับปรับปรุงแก้ไข และค่าการศึกษาบุตรยุคปัจจุบัน”
โครงการฝึกอบรม หลักสูตร “การเตรียมความพร้อมการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567-2569 และโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น พร้อมกับแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ฉบับที่ 2 และค่ารักษาพยาบาลฉบับปรับปรุงแก้ไข 
และค่าการศึกษาบุตรยุคปัจจุบัน”
รุ่นที่ วันที่อบรม สถานที่ จังหวัด ค่าลงทะเบียน สถานะ โครงการ
1 3 มี.ค. 2566 - 5 มี.ค. 2566 โรงแรมเวลคัมจอมเทียน บีช พัทยา ชลบุรี 3,900 เปิดลงทะเบียน ดาวน์โหลด
2 10 มี.ค. 2566 - 12 มี.ค. 2566 โรงแรมหรรษา เจบี หาดใหญ่/สงขลา 3,900 เปิดลงทะเบียน ดาวน์โหลด
3 17 มี.ค. 2566 - 19 มี.ค. 2566 โรงแรมสุนีย์แกรนด์ อุบลราชธานี 3,900 เปิดลงทะเบียน ดาวน์โหลด
4 24 มี.ค. 2566 - 26 มี.ค. 2566 โรงแรมสยามแกรนด์ อุดรธานี 3,900 เปิดลงทะเบียน ดาวน์โหลด
5 7 เม.ย. 2566 - 9 เม.ย. 2566 โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพมหานคร 3,900 เปิดลงทะเบียน ดาวน์โหลด

กลับไปหน้าแรก