รายละเอียดหลักสูตร

หลักสูตร : 7 - หลักสูตร “บทบาทของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการพัฒนาและบริการประชาชนตามกฎหมาย ระเบียบที่มีข้อจำกัดภายใต้การกำกับดูแล พร้อมกับการอนุมัติงบประมาณรายจ่ายการจ่ายขาดเงินเงินสะสม/การใช้จ่ายเงินสะสม กรณีอำนาจผู้บริหารท้องถิ่น และอำนาจสภาท้องถิ่นประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2567 และกรณีศึกษาที่หน่วยตรวจสอบทักท้วง หรือแจ้งข้อกล่าวหา"
หลักสูตร “บทบาทของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการพัฒนาและบริการประชาชนตามกฎหมาย ระเบียบที่มีข้อจำกัดภายใต้การกำกับดูแล พร้อมกับการอนุมัติงบประมาณรายจ่ายการจ่ายขาดเงินเงินสะสม/การใช้จ่ายเงินสะสม กรณีอำนาจผู้บริหารท้องถิ่น และอำนาจสภาท้องถิ่นประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2567 และกรณีศึกษาที่หน่วยตรวจสอบทักท้วง หรือแจ้งข้อกล่าวหา
รุ่นที่ วันที่อบรม สถานที่ จังหวัด ค่าลงทะเบียน สถานะ โครงการ
1 3 เม.ย. 2567 - 5 เม.ย. 2567 โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ แอนด์ คอนเวนชั่น อุบลราชธานี 4,500 ปิดลงทะเบียน ดาวน์โหลด
2 24 เม.ย. 2567 - 26 เม.ย. 2567 โรงแรมฟอร์จูน วิวโขง นครพนม 4,500 ปิดลงทะเบียน ดาวน์โหลด
3 1 พ.ค. 2567 - 3 พ.ค. 2567 โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 4,500 ปิดลงทะเบียน ดาวน์โหลด
4 8 พ.ค. 2567 - 10 พ.ค. 2567 โรงแรมหรรษา เจบี หาดใหญ่/สงขลา 4,500 ปิดลงทะเบียน ดาวน์โหลด
5 15 พ.ค. 2567 - 17 พ.ค. 2567 โรงแรมเชียงใหม่ ออร์คิด เชียงใหม่ 4,500 ปิดลงทะเบียน ดาวน์โหลด
6 22 พ.ค. 2567 - 24 พ.ค. 2567 โรงแรมเมย์ฟลาวเวอร์ แกรนด์ พิษณุโลก 4,500 ปิดลงทะเบียน ดาวน์โหลด
7 29 พ.ค. 2567 - 31 พ.ค. 2567 โรงแรมแซนดาเลย์ รีสอร์ท พัทยา ชลบุรี 4,500 เปิดลงทะเบียน ดาวน์โหลด

กลับไปหน้าแรก