รายละเอียดหลักสูตร

หลักสูตร : 8 - โครงการฝึกอบรม หลักสูตร “การจัดทำรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ในระบบ e- Plan ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566น” ***(ม.มหาสารคาม จัดเตรียมคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค ให้ 1 คน/ 1 เครื่อง )
โครงการฝึกอบรม หลักสูตร “การจัดทำรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ในระบบ e- Plan ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566น”  ***(ม.มหาสารคาม จัดเตรียมคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค ให้ 1 คน/ 1 เครื่อง )
รุ่นที่ วันที่อบรม สถานที่ จังหวัด ค่าลงทะเบียน สถานะ โครงการ
1 20 ต.ค. 2566 - 22 ต.ค. 2566 โรงแรมสยามแกรนด์ อุดรธานี 4,900 ปิดลงทะเบียน ดาวน์โหลด
2 20 ต.ค. 2566 - 22 ต.ค. 2566 โรงแรมรอยัลซิตี้ ปิ่นเกล้า กรุงเทพมหานคร 4,900 ปิดลงทะเบียน ดาวน์โหลด
3 27 ต.ค. 2566 - 29 ต.ค. 2566 โรงแรมเจริญธานี ขอนแก่น 4,900 ปิดลงทะเบียน ดาวน์โหลด
4 27 ต.ค. 2566 - 29 ต.ค. 2566 โรงแรมเมอร์เคียว เชียงใหม่ 4,900 ปิดลงทะเบียน ดาวน์โหลด
5 3 พ.ย. 2566 - 5 พ.ย. 2566 โรงแรมหรรษา เจบี หาดใหญ่/สงขลา 4,900 ปิดลงทะเบียน ดาวน์โหลด
6 3 พ.ย. 2566 - 5 พ.ย. 2566 โรงแรมลายทอง อุบลราชธานี 4,900 ปิดลงทะเบียน ดาวน์โหลด
7 10 พ.ย. 2566 - 12 พ.ย. 2566 โรงแรมเมย์ฟลาเวอร์ แกรนด์ พิษณุโลก 4,900 ปิดลงทะเบียน ดาวน์โหลด
8 10 พ.ย. 2566 - 12 พ.ย. 2566 โรงแรมสบายโฮเทล โคราช นครราชสีมา 4,900 ปิดลงทะเบียน ดาวน์โหลด

กลับไปหน้าแรก