รายละเอียดหลักสูตร

หลักสูตร : 8 - โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการเอกสารในยุคดิจิทัล Google Drive /Google Forms/Google Sites” (ทาง ม.มหาสารคาม จัดเตรียมคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค 1 เครื่อง/ท่าน)
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการเอกสารในยุคดิจิทัล Google Drive /Google Forms/Google Sites” (ทาง ม.มหาสารคาม จัดเตรียมคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค 1 เครื่อง/ท่าน)
รุ่นที่ วันที่อบรม สถานที่ จังหวัด ค่าลงทะเบียน สถานะ โครงการ
1 5 ก.ค. 2567 - 7 ก.ค. 2567 โรงแรมสยามแกรนด์ อุดรธานี 4,900 เปิดลงทะเบียน ดาวน์โหลด
2 26 ก.ค. 2567 - 28 ก.ค. 2567 โรงแรมรอยัล ซิตี้ ปิ่นเกล้า กรุงเทพมหานคร 4,900 เปิดลงทะเบียน ดาวน์โหลด
3 16 ส.ค. 2567 - 18 ส.ค. 2567 โรงแรมหรรษา เจบี หาดใหญ่ สงขลา 4,900 เปิดลงทะเบียน ดาวน์โหลด
4 30 ส.ค. 2567 - 1 ก.ย. 2567 โรงแรมเมอร์เคียว เชียงใหม่ 4,900 เปิดลงทะเบียน ดาวน์โหลด
5 13 ก.ย. 2567 - 15 ก.ย. 2567 โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ แอนด์ คอนเวนชั่น อุบลราชธานี 4,900 เปิดลงทะเบียน ดาวน์โหลด
6 1 พ.ย. 2567 - 3 พ.ย. 2567 โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า สุราษฎร์ธานี 4,900 เปิดลงทะเบียน ดาวน์โหลด

กลับไปหน้าแรก