รายละเอียดหลักสูตร

หลักสูตร : 10 - โครงการฝึกอบรม หลักสูตร“ แนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง มหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ รักษาเงิน และ การตรวจเงินของ อปท.(ฉบับใหม่) การเบิกค่าใช้จ่ายการบริหารงาน การจัดฝึกอบรม การจัดงาน การจัดซื้อจัดจ้างตาม ว119 การบริหารงบประมาณ การช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าทีของ อปท.(ฉบับใหม่) พร้อมประเด็นหารือหรือคำพิพากษาศาลปกครองที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติงาน”
โครงการฝึกอบรม หลักสูตร“ แนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวง มหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ รักษาเงิน และ การตรวจเงินของ อปท.(ฉบับใหม่) การเบิกค่าใช้จ่ายการบริหารงาน การจัดฝึกอบรม การจัดงาน การจัดซื้อจัดจ้างตาม ว119  การบริหารงบประมาณ การช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าทีของ อปท.(ฉบับใหม่)
พร้อมประเด็นหารือหรือคำพิพากษาศาลปกครองที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติงาน”
รุ่นที่ วันที่อบรม สถานที่ จังหวัด ค่าลงทะเบียน สถานะ โครงการ
1 17 พ.ย. 2566 - 19 พ.ย. 2566 โรงแรมลายทอง อุบลราชธานี 4,200 ปิดลงทะเบียน ดาวน์โหลด
2 25 พ.ย. 2566 - 27 พ.ย. 2566 โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 4,200 ปิดลงทะเบียน ดาวน์โหลด
3 1 ธ.ค. 2566 - 3 ธ.ค. 2566 โรงแรมรอยัล ซิตี้ (ปิ่นเกล้า) กรุงเทพมหานคร 4,200 ปิดลงทะเบียน ดาวน์โหลด
4 8 ธ.ค. 2566 - 10 ธ.ค. 2566 โรงแรมเมอร์เคียว เชียงใหม่ 4,200 ปิดลงทะเบียน ดาวน์โหลด
5 15 ธ.ค. 2566 - 17 ธ.ค. 2566 โรงแรมเจริญธานี ขอนแก่น 4,200 เปิดลงทะเบียน ดาวน์โหลด
6 21 ธ.ค. 2566 - 23 ธ.ค. 2566 โรงแรมหรรษา เจบี หาดใหญ่ (เลื่อนกำหนดการ) สงขลา 4,200 เปิดลงทะเบียน ดาวน์โหลด

กลับไปหน้าแรก