รายละเอียดหลักสูตร

หลักสูตร : 11 - โครงการฝึกอบรม หลักสูตร “การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 เพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ ภายใต้กฎหมาย ระเบียบ หลักการจำแนกงบประมาณ และหนังสือสั่งการต่างๆ ขั้นตอนและแนวทางปฏิบัติของผู้บริหารท้องถิ่นในการเสนอนำร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปี และการพิจารณาร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปีของสภาท้องถิ่น”
โครงการฝึกอบรม หลักสูตร “การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 เพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่
ภายใต้กฎหมาย ระเบียบ หลักการจำแนกงบประมาณ และหนังสือสั่งการต่างๆ ขั้นตอนและแนวทางปฏิบัติของผู้บริหารท้องถิ่นในการเสนอนำร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปี และการพิจารณาร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปีของสภาท้องถิ่น”
รุ่นที่ วันที่อบรม สถานที่ จังหวัด ค่าลงทะเบียน สถานะ โครงการ
1 5 ก.ค. 2567 - 7 ก.ค. 2567 โรงแรมหรรษา เจบี หาดใหญ่ สงขลา 4,500 เปิดลงทะเบียน ดาวน์โหลด
2 12 ก.ค. 2567 - 14 ก.ค. 2567 โรงแรมฟอร์จูน วิวโขง นครพนม 4,500 เปิดลงทะเบียน ดาวน์โหลด
3 19 ก.ค. 2567 - 21 ก.ค. 2567 โรงแรมเมอร์เคียว เชียงใหม่ 4,500 เปิดลงทะเบียน ดาวน์โหลด
4 26 ก.ค. 2567 - 28 ก.ค. 2567 โรงแรมแซนดาเลย์ รีสอร์ท พัทยา ชลบุรี 4,500 เปิดลงทะเบียน ดาวน์โหลด

กลับไปหน้าแรก