รายละเอียดหลักสูตร

หลักสูตร : 11 - โครงการฝึกอบรม หลักสูตร “การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารสัญญา การตรวจรับพัสดุ การตรวจสอบพัสดุประจำปี และการจำหน่ายพัสดุ พร้อมกรณีศึกษาจากหนังสือเวียน และข้อตอบหารือ”
โครงการฝึกอบรม หลักสูตร “การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  การบริหารสัญญา  การตรวจรับพัสดุ การตรวจสอบพัสดุประจำปี  และการจำหน่ายพัสดุ  พร้อมกรณีศึกษาจากหนังสือเวียน และข้อตอบหารือ”
รุ่นที่ วันที่อบรม สถานที่ จังหวัด ค่าลงทะเบียน สถานะ โครงการ
1 20 ต.ค. 2566 - 22 ต.ค. 2566 โรงแรมรอยัลซิตี้ (ปิ่นเกล้า) กรุงเทพมหานคร 3,900 ปิดลงทะเบียน ดาวน์โหลด
2 3 พ.ย. 2566 - 5 พ.ย. 2566 โรงแรมขอนแก่น โฮเต็ล ขอนแก่น 3,900 ปิดลงทะเบียน ดาวน์โหลด
3 17 พ.ย. 2566 - 19 พ.ย. 2566 โรงแรมหรรษา เจบี หาดใหญ่/สงขลา 3,900 ปิดลงทะเบียน ดาวน์โหลด
4 24 พ.ย. 2566 - 26 พ.ย. 2566 โรงแรมเมอร์เคียว เชียงใหม่ 3,900 ปิดลงทะเบียน ดาวน์โหลด

กลับไปหน้าแรก