รายละเอียดหลักสูตร

หลักสูตร : 12 - โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๔ ข้อ ๘ การสร้างทะเบียนคุมหนังสือ บัญชีหนังสือในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ /ภาคผนวก ๗ หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติในการรับส่งและเก็บรักษาข้อมูลข่าวสารและหนังสือราชการ โดยไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (อีเมลกลาง)” ***(ม.มหาสารคาม จัดเตรียมคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค ให้ 1 คน/ 1 เครื่อง )
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๔ ข้อ ๘ การสร้างทะเบียนคุมหนังสือ บัญชีหนังสือในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ /ภาคผนวก ๗ หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติในการรับส่งและเก็บรักษาข้อมูลข่าวสารและหนังสือราชการ โดยไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (อีเมลกลาง)”  ***(ม.มหาสารคาม จัดเตรียมคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค ให้ 1 คน/ 1 เครื่อง )
รุ่นที่ วันที่อบรม สถานที่ จังหวัด ค่าลงทะเบียน สถานะ โครงการ
1 20 ต.ค. 2566 - 22 ต.ค. 2566 โรงแรมสยามแกรนด์ อุดรธานี 4,900 ปิดลงทะเบียน ดาวน์โหลด
2 3 พ.ย. 2566 - 5 พ.ย. 2566 โรงแรมแก้วสมุย รีสอร์ท (เปลี่ยนสถานที่อบรม) สุราษฎร์ธานี 4,900 ปิดลงทะเบียน ดาวน์โหลด
3 8 ธ.ค. 2566 - 10 ธ.ค. 2566 โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด(เลื่อนกำหนดการ) กรุงเทพมหานคร 4,900 ปิดลงทะเบียน ดาวน์โหลด
4 1 ธ.ค. 2566 - 3 ธ.ค. 2566 โรงแรมเมอร์เคียว เชียงใหม่ 4,900 ปิดลงทะเบียน ดาวน์โหลด
5 15 ธ.ค. 2566 - 17 ธ.ค. 2566 โรงแรมเฟิร์ส แปซิฟิก (พัทยา) ชลบุรี 4,900 เต็ม ดาวน์โหลด
6 19 ม.ค. 2567 - 21 ม.ค. 2567 โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ แอนด์ คอนเวนชั่น อุบลราชธานี 4,900 เปิดลงทะเบียน ดาวน์โหลด
7 2 ก.พ. 2567 - 4 ก.พ. 2567 โรงแรมเมย์ฟลาเวอร์ แกรนด์ พิษณุโลก 4,900 เปิดลงทะเบียน ดาวน์โหลด
8 16 ก.พ. 2567 - 18 ก.พ. 2567 โรงแรมหรรษา เจบี หาดใหญ่/สงขลา 4,900 เปิดลงทะเบียน ดาวน์โหลด
9 8 มี.ค. 2567 - 10 มี.ค. 2567 โรงแรมรอยัลซิตี้ (ปิ่นเกล้า) กรุงเทพมหานคร 4,900 เปิดลงทะเบียน ดาวน์โหลด

กลับไปหน้าแรก