รายละเอียดหลักสูตร

หลักสูตร : 12 - โครงการฝึกอบรม หลักสูตร “การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ตามหลักการจำแนกงบประมาณ การเขียนรายละเอียดคำชี้แจงงบประมาณและการซักซ้อมการตั้งงบประมาณ พร้อมฝึกปฏิบัติการบันทึกระบบงบประมาณในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(NEW e-LAAS)” ***(ม.มหาสารคาม จัดเตรียมคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค ให้ 1 คน/ 1 เครื่อง )
โครงการฝึกอบรม หลักสูตร “การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ตามหลักการจำแนกงบประมาณ การเขียนรายละเอียดคำชี้แจงงบประมาณและการซักซ้อมการตั้งงบประมาณ พร้อมฝึกปฏิบัติการบันทึกระบบงบประมาณในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(NEW e-LAAS)”  ***(ม.มหาสารคาม จัดเตรียมคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค ให้ 1 คน/ 1 เครื่อง )
รุ่นที่ วันที่อบรม สถานที่ จังหวัด ค่าลงทะเบียน สถานะ โครงการ
1 14 มิ.ย. 2567 - 16 มิ.ย. 2567 โรงแรมโคราชโฮเต็ล นครราชสีมา 4,900 ปิดลงทะเบียน ดาวน์โหลด
2 21 มิ.ย. 2567 - 23 มิ.ย. 2567 โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพมหานคร 4,900 เปิดลงทะเบียน ดาวน์โหลด
3 28 มิ.ย. 2567 - 30 มิ.ย. 2567 โรงแรมเจริญธานี ขอนแก่น 4,900 เปิดลงทะเบียน ดาวน์โหลด
4 5 ก.ค. 2567 - 7 ก.ค. 2567 โรงแรมเมอร์เคียว เชียงใหม่ 4,900 เปิดลงทะเบียน ดาวน์โหลด
5 12 ก.ค. 2567 - 14 ก.ค. 2567 โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ แอนด์ คอนเวนชั่น อุบลราชธานี 4,900 เปิดลงทะเบียน ดาวน์โหลด
6 19 ก.ค. 2567 - 21 ก.ค. 2567 โรงแรมสยามแกรนด์ อุดรธานี 4,900 เปิดลงทะเบียน ดาวน์โหลด
7 26 ก.ค. 2567 - 28 ก.ค. 2567 โรงแรมหรรษา เจบี หาดใหญ่ สงขลา 4,900 เปิดลงทะเบียน ดาวน์โหลด

กลับไปหน้าแรก