รายละเอียดหลักสูตร

หลักสูตร : 14 - โครงการฝึกอบรม หลักสูตร “เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านพัสดุตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และขั้นตอนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และการบริหารสัญญาตาม ว ๑๒๔ แนวทางการจัดทำ TOR ตาม ว 159 การตรวจรับพัสดุงานก่อสร้าง หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้าง เพื่อป้องกันข้อผิดพลาดจากการตรวจสอบ พร้อมกับแนวทางปฏิบัติตามหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง”
โครงการฝึกอบรม หลักสูตร  “เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านพัสดุตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และขั้นตอนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และการบริหารสัญญาตาม ว ๑๒๔ แนวทางการจัดทำ TOR ตาม ว 159 การตรวจรับพัสดุงานก่อสร้าง หลักเกณฑ์ราคากลางงานก่อสร้าง เพื่อป้องกันข้อผิดพลาดจากการตรวจสอบ พร้อมกับแนวทางปฏิบัติตามหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง”
รุ่นที่ วันที่อบรม สถานที่ จังหวัด ค่าลงทะเบียน สถานะ โครงการ
1 3 พ.ย. 2566 - 5 พ.ย. 2566 โรงแรมพลอยพาเลซ มุกดาหาร 4,500 ปิดลงทะเบียน ดาวน์โหลด
2 6 พ.ย. 2566 - 8 พ.ย. 2566 โรงแรม ดิ อิมพีเรียล ภูแก้ว เขาค้อ เพชรบูรณ์ 4,500 ปิดลงทะเบียน ดาวน์โหลด
3 17 พ.ย. 2566 - 19 พ.ย. 2566 โรงแรมฟอร์จูน วิวโขง นครพนม 4,500 ปิดลงทะเบียน ดาวน์โหลด
4 24 พ.ย. 2566 - 26 พ.ย. 2566 โรงแรมหรรษา เจบี หาดใหญ่ สงขลา 4,500 ปิดลงทะเบียน ดาวน์โหลด
5 1 ธ.ค. 2566 - 3 ธ.ค. 2566 โรงแรมเมอร์เคียว เชียงใหม่ 4,500 ปิดลงทะเบียน ดาวน์โหลด
6 8 ธ.ค. 2566 - 10 ธ.ค. 2566 โรงแรมอัศวรรณ หนองคาย 4,500 ปิดลงทะเบียน ดาวน์โหลด
7 15 ธ.ค. 2566 - 17 ธ.ค. 2566 โรงแรมเฟิร์ส แปซิฟิก (พัทยา) ชลบุรี 4,500 เปิดลงทะเบียน ดาวน์โหลด
8 22 ธ.ค. 2566 - 24 ธ.ค. 2566 โรงแรมโคราชโฮเต็ล นครราชสีมา 4,500 เปิดลงทะเบียน ดาวน์โหลด

กลับไปหน้าแรก