รายละเอียดหลักสูตร

หลักสูตร : 14 - โครงการฝึกอบรม หลักสูตร “เสริมสร้างความรู้การบริหารโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นและการจัดทำข้อมูลในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.2567 มาใช้ในการติดตามและรายงานโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567”
โครงการฝึกอบรม หลักสูตร  “เสริมสร้างความรู้การบริหารโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นและการจัดทำข้อมูลในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.2567 มาใช้ในการติดตามและรายงานโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567”
รุ่นที่ วันที่อบรม สถานที่ จังหวัด ค่าลงทะเบียน สถานะ โครงการ
1 5 เม.ย. 2567 - 7 เม.ย. 2567 โรงแรมสยามแกรนด์ อุดรธานี 4,900 ปิดลงทะเบียน ดาวน์โหลด
2 19 เม.ย. 2567 - 21 เม.ย. 2567 โรงแรมเมย์ฟลาวเวอร์ แกรนด์ พิษณุโลก 4,900 ปิดลงทะเบียน ดาวน์โหลด
3 26 เม.ย. 2567 - 28 เม.ย. 2567 โรงแรมเฟิร์ส แปซิฟิก (พัทยา) ชลบุรี 4,900 ปิดลงทะเบียน ดาวน์โหลด
4 3 พ.ค. 2567 - 5 พ.ค. 2567 โรงแรมเจริญธานี ขอนแก่น 4,900 ปิดลงทะเบียน ดาวน์โหลด
5 10 พ.ค. 2567 - 12 พ.ค. 2567 โรงแรมโคราชโฮเต็ล นครราชสีมา 4,900 ปิดลงทะเบียน ดาวน์โหลด
6 17 พ.ค. 2567 - 19 พ.ค. 2567 โรงแรมเพชรรัตน์ การ์เด้นท์ ร้อยเอ็ด 4,900 ปิดลงทะเบียน ดาวน์โหลด
7 24 พ.ค. 2567 - 26 พ.ค. 2567 โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ แอนด์ คอนเวนชั่น อุบลราชธานี 4,900 ปิดลงทะเบียน ดาวน์โหลด
8 31 พ.ค. 2567 - 2 มิ.ย. 2567 โรงแรมเชียงใหม่ ออร์คิด เชียงใหม่ 4,900 ปิดลงทะเบียน ดาวน์โหลด
9 7 มิ.ย. 2567 - 9 มิ.ย. 2567 โรงแรมรอยัล ริเวอร์ กรุงเทพมหานคร 4,900 ปิดลงทะเบียน ดาวน์โหลด
10 14 มิ.ย. 2567 - 16 มิ.ย. 2567 โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า สุราษฎร์ธานี 4,900 ปิดลงทะเบียน ดาวน์โหลด
11 28 มิ.ย. 2567 - 30 มิ.ย. 2567 โรงแรมหรรษา เจบี หาดใหญ่/สงขลา 4,900 ปิดลงทะเบียน ดาวน์โหลด

กลับไปหน้าแรก