รายละเอียดหลักสูตร

หลักสูตร : 15 - โครงการฝึกอบรม หลักสูตร “เสริมความรู้เพื่อเตรียมความพร้อมการเป็นหน่วยรับงบประมาณตรง BBL และการจัดทำคำขอรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ SOLA ผ่านกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น”
โครงการฝึกอบรม หลักสูตร “เสริมความรู้เพื่อเตรียมความพร้อมการเป็นหน่วยรับงบประมาณตรง BBL 
และการจัดทำคำขอรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ SOLA ผ่านกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น”
รุ่นที่ วันที่อบรม สถานที่ จังหวัด ค่าลงทะเบียน สถานะ โครงการ
1 3 พ.ย. 2566 - 5 พ.ย. 2566 โรงแรมหรรษา เจบี หาดใหญ่ สงขลา 4,200 ปิดลงทะเบียน ดาวน์โหลด
2 10 พ.ย. 2566 - 12 พ.ย. 2566 โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด เชียงใหม่ 4,200 ปิดลงทะเบียน ดาวน์โหลด
3 17 พ.ย. 2566 - 19 พ.ย. 2566 โรงแรมลายทอง อุบลราชธานี 4,200 ปิดลงทะเบียน ดาวน์โหลด
4 1 ธ.ค. 2566 - 3 ธ.ค. 2566 โรงแรมรอยัล ซิตี้ ปิ่นเกล้า กรุงเทพมหานคร 4,200 ปิดลงทะเบียน ดาวน์โหลด
5 8 ธ.ค. 2566 - 10 ธ.ค. 2566 โรงแรมเลอ แคสเชีย (เปลี่ยนสถานที่) ขอนแก่น 4,200 ปิดลงทะเบียน ดาวน์โหลด

กลับไปหน้าแรก