รายละเอียดหลักสูตร

หลักสูตร : 17 - โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การประยุกต์ใช้แอปพลิเคชั่น Google Drive ในการจัดการเอกสารออนไลน์”
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ  หลักสูตร “การประยุกต์ใช้แอปพลิเคชั่น Google Drive ในการจัดการเอกสารออนไลน์”
รุ่นที่ วันที่อบรม สถานที่ จังหวัด ค่าลงทะเบียน สถานะ โครงการ
1 20 พ.ค. 2567 - 22 พ.ค. 2567 โรงแรมโคราชโฮเต็ล นครราชสีมา 4,900 ปิดลงทะเบียน ดาวน์โหลด

กลับไปหน้าแรก