รายละเอียดหลักสูตร

หลักสูตร : 18 - หลักสูตร“เตรียมความพร้อมการเป็นหน่วยรับงบประมาณตรง และเสริมสร้างความรู้การจัดทำคำของบเงินอุดหนุนทั่วไปและเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ทั้งในฐานะเป็นหน่วยรับงบประมาณตรงจากสำนักงบประมาณและผ่านกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น”
หลักสูตร“เตรียมความพร้อมการเป็นหน่วยรับงบประมาณตรง และเสริมสร้างความรู้การจัดทำคำของบเงินอุดหนุนทั่วไปและเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ทั้งในฐานะเป็นหน่วยรับงบประมาณตรงจากสำนักงบประมาณและผ่านกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น”
รุ่นที่ วันที่อบรม สถานที่ จังหวัด ค่าลงทะเบียน สถานะ โครงการ
1 8 ก.ย. 2566 - 10 ก.ย. 2566 โรงแรมลายทอง อุบลราชธานี 4,200 ปิดลงทะเบียน ดาวน์โหลด
2 15 ก.ย. 2566 - 17 ก.ย. 2566 โรงแรมหรรษา เจบี หาดใหญ่/สงขลา 4,200 ปิดลงทะเบียน ดาวน์โหลด

กลับไปหน้าแรก