รายละเอียดหลักสูตร

หลักสูตร : 19 - โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การควบคุมภายใน การบริหารจัดการความเสี่ยง พร้อมฝึกปฏิบัติและตัวอย่างวิธีการตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง สำหรับหน่วยงานของรัฐและแนวทางที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด”
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ  หลักสูตร
รุ่นที่ วันที่อบรม สถานที่ จังหวัด ค่าลงทะเบียน สถานะ โครงการ
1 13 ต.ค. 2566 - 15 ต.ค. 2566 โรงแรมลายทอง อุบลราชธานี 4,200 ปิดลงทะเบียน ดาวน์โหลด
2 20 ต.ค. 2566 - 22 ต.ค. 2566 โรงแรมหรรษา เจบี หาดใหญ่ สงขลา 4,200 ปิดลงทะเบียน ดาวน์โหลด
3 27 ต.ค. 2566 - 29 ต.ค. 2566 โรงแรมรอยัล ซิตี้ ปิ่นเกล้า กรุงเทพมหานคร 4,200 ปิดลงทะเบียน ดาวน์โหลด
4 10 พ.ย. 2566 - 12 พ.ย. 2566 โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด เชียงใหม่ 4,200 ปิดลงทะเบียน ดาวน์โหลด
5 17 พ.ย. 2566 - 19 พ.ย. 2566 โรงแรมฟอร์จูน วิวโขง นครพนม 4,200 ปิดลงทะเบียน ดาวน์โหลด
6 24 พ.ย. 2566 - 26 พ.ย. 2566 โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า สุราษฎร์ธานี 4,200 ปิดลงทะเบียน ดาวน์โหลด
7 15 ธ.ค. 2566 - 17 ธ.ค. 2566 โรงแรมเฟิร์ส แปซิฟิก (พัทยา) ชลบุรี 4,200 ปิดลงทะเบียน ดาวน์โหลด
8 22 ธ.ค. 2566 - 24 ธ.ค. 2566 โรงแรมโคราช โฮเต็ล นครราชสีมา 4,200 ปิดลงทะเบียน ดาวน์โหลด

กลับไปหน้าแรก