รายละเอียดหลักสูตร

หลักสูตร : 20 - โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “กระบวนการตรวจสอบภายใน เทคนิคการสอบทานการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง สำหรับผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน พร้อมฝึกปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติงาน (Engagement Plan) ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังกำหนด”
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “กระบวนการตรวจสอบภายใน เทคนิคการสอบทานการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง สำหรับผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน พร้อมฝึกปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติงาน (Engagement Plan) 
ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังกำหนด”
รุ่นที่ วันที่อบรม สถานที่ จังหวัด ค่าลงทะเบียน สถานะ โครงการ
1 3 พ.ย. 2566 - 5 พ.ย. 2566 โรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล ขอนแก่น 4,200 ปิดลงทะเบียน ดาวน์โหลด
2 1 ธ.ค. 2566 - 3 ธ.ค. 2566 โรงแรม รอยัล ซิตี้ (ปิ่นเกล้า) กรุงเทพมหานคร 4,200 ปิดลงทะเบียน ดาวน์โหลด

กลับไปหน้าแรก