รายละเอียดหลักสูตร

หลักสูตร : 21 - โครงการฝึกอบรม หลักสูตร “เพิ่มประสิทธิภาพผู้ปฏิบัติงานพัสดุมือใหม่เกี่ยวกับการจัดทำ TOR การจัดซื้อจัดจ้างแต่ละวิธี การควบคุมพัสดุ และการจำหน่ายพัสดุ และกรณีศึกษาจากหนังสือเวียน ข้อตอบหารือที่น่าสนใจ"
โครงการฝึกอบรม หลักสูตร
“เพิ่มประสิทธิภาพผู้ปฏิบัติงานพัสดุมือใหม่เกี่ยวกับการจัดทำ TOR การจัดซื้อจัดจ้างแต่ละวิธี  การควบคุมพัสดุ และการจำหน่ายพัสดุ และกรณีศึกษาจากหนังสือเวียน ข้อตอบหารือที่น่าสนใจ
รุ่นที่ วันที่อบรม สถานที่ จังหวัด ค่าลงทะเบียน สถานะ โครงการ
1 11 ส.ค. 2566 - 13 ส.ค. 2566 โรงแรมนภาลัย อุดรธานี 3,900 ปิดลงทะเบียน ดาวน์โหลด
2 18 ส.ค. 2566 - 20 ส.ค. 2566 โรงแรมรอยัลซิตี้ (ปิ่นเกล้า) กรุงเทพมหานคร 3,900 ปิดลงทะเบียน ดาวน์โหลด

กลับไปหน้าแรก