รายละเอียดหลักสูตร

หลักสูตร : 22 - โครงการฝึกอบรม หลักสูตร“การทำสัญญา การบริหารสัญญา การตรวจรับพัสดุงานซื้อ งานจ้างทำของ งานจ้างบริการ งานก่อสร้าง และกรณีศึกษาจากหนังสือเวียน ข้อตอบหารือ และแนวคำวินิจฉัยของศาลปกครอง สำหรับผู้มีอำนาจ คณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง”
โครงการฝึกอบรม หลักสูตร“การทำสัญญา การบริหารสัญญา  การตรวจรับพัสดุงานซื้อ งานจ้างทำของ งานจ้างบริการ  งานก่อสร้าง  และกรณีศึกษาจากหนังสือเวียน ข้อตอบหารือ และแนวคำวินิจฉัยของศาลปกครอง  สำหรับผู้มีอำนาจ คณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง”
รุ่นที่ วันที่อบรม สถานที่ จังหวัด ค่าลงทะเบียน สถานะ โครงการ
1 11 ส.ค. 2566 - 13 ส.ค. 2566 โรงแรมนภาลัย อุดรธานี 3,900 ปิดลงทะเบียน ดาวน์โหลด
2 18 ส.ค. 2566 - 20 ส.ค. 2566 โรงแรมรอยัลซิตี้ (ปิ่นเกล้า) กรุงเทพมหานคร 3,900 ปิดลงทะเบียน ดาวน์โหลด

กลับไปหน้าแรก