รายละเอียดหลักสูตร

หลักสูตร : 23 - โครงการฝึกอบรม หลักสูตร “การเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมกับกรณีศึกษาคดี ป.ป.ช. และคดีปกครองเกี่ยวกับการเงิน การคลัง การพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”
โครงการฝึกอบรม หลักสูตร “การเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พร้อมกับกรณีศึกษาคดี ป.ป.ช. และคดีปกครองเกี่ยวกับการเงิน การคลัง การพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”
รุ่นที่ วันที่อบรม สถานที่ จังหวัด ค่าลงทะเบียน สถานะ โครงการ
1 29 มี.ค. 2567 - 31 มี.ค. 2567 โรงแรม เดอ ศิตา ปริ้นเซส บุรีรัมย์ 4,500 ปิดลงทะเบียน ดาวน์โหลด

กลับไปหน้าแรก