รายละเอียดหลักสูตร

หลักสูตร : 23 - โครงการฝึกอบรม หลักสูตร “แนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย การรับจ่ายเงิน การเบิกจ่ายเงิน/การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน/ การจัดงาน จัดกิจกรรมสาธารณะ ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม/การจัดงานและการประชุมของหน่วยงานของรัฐ”
โครงการฝึกอบรม หลักสูตร “แนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย การรับจ่ายเงิน การเบิกจ่ายเงิน/การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน/ การจัดงาน จัดกิจกรรมสาธารณะ ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม/การจัดงานและการประชุมของหน่วยงานของรัฐ”
รุ่นที่ วันที่อบรม สถานที่ จังหวัด ค่าลงทะเบียน สถานะ โครงการ
1 16 ส.ค. 2566 - 18 ส.ค. 2566 โรงแรมเมืองลิกอร์ (เลื่อนกำหนดการ) นครศรีธรรมราช 4,200 ปิดลงทะเบียน ดาวน์โหลด

กลับไปหน้าแรก