ลงทะเบียนฝึกอบรม

หลักสูตร - รุ่น
หลักสูตร : โครงการฝึกอบรม หลักสูตร “การพิจารณากลั่นกรองร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2568 ของสภาท้องถิ่น การตั้งและใช้จ่ายงบประมาณในงบเงินอุดหนุน การยกฐานะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การเตรียมการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น หลักการประชุมสภาท้องถิ่น และนวัตกรรมในชุมชนเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับท้องถิ่น”
รุ่นที่ : 1 - โรงแรมพลอยพาเลซ จังหวัดมุกดาหาร
วันที่อบรม : 31 ก.ค. 2567 - 2 ส.ค. 2567
ค่าลงทะเบียน : 4,900 บาท
ดาวน์โหลดโครงการ : คลิกที่นี่
ข้อมูลส่วนตัว
สำหรับท่านที่ทานอาหารเจ อาหารมังสวิรัต และอาหารมุสลิม ขอให้แจ้งกับเจ้าหน้าที่ที่หน้างานในวันลงทะเบียน
ข้อมูลหน่วยงาน