ลงทะเบียนฝึกอบรม

หลักสูตร - รุ่น
หลักสูตร : โครงการฝึกอบรม หลักสูตร “เทคนิคในการบริหารงานพัสดุและแนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดทำ TOR การบริหารสัญญา การพิจารณางด ลดค่าปรับ การขยายสัญญา การยกเลิกสัญญา และการดำเนินการตรวจรับพัสดุ”
รุ่นที่ : 2 - โรงแรมเจริญธานี จังหวัดขอนแก่น
วันที่อบรม : 21 มิ.ย. 2567 - 23 มิ.ย. 2567
ค่าลงทะเบียน : 4,500 บาท
ดาวน์โหลดโครงการ : คลิกที่นี่
ข้อมูลส่วนตัว
สำหรับท่านที่ทานอาหารเจ อาหารมังสวิรัต และอาหารมุสลิม ขอให้แจ้งกับเจ้าหน้าที่ที่หน้างานในวันลงทะเบียน
ข้อมูลหน่วยงาน