ลงทะเบียนฝึกอบรม

หลักสูตร - รุ่น
หลักสูตร : โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “แนวทางการปฏิบัติงานระบบอิเล็กทรอนิกส์ e-GP (ระยะที่ ๕) ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง (e-bidding) ตามแนวทางหนังสือแจ้งเวียน ว ๑๒๕ การแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขในแบบประกาศและเอกสารประกวดราคา (e-Bidding) และการทำสัญญา การบริหารสัญญา การแก้ไขสัญญาในระบบ พร้อมกับกรณีศึกษาการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารจัดการพัสดุคงคลังโดยใช้โปรแกรม excel” (ทางมหาลัย จัดเตรียมคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค 1 คน / 1 เครื่อง)
รุ่นที่ : 4 - โรงแรมหรรษา เจบี หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
วันที่อบรม : 23 ส.ค. 2567 - 25 ส.ค. 2567
ค่าลงทะเบียน : 4,900 บาท
ดาวน์โหลดโครงการ : คลิกที่นี่
ข้อมูลส่วนตัว
สำหรับท่านที่ทานอาหารเจ อาหารมังสวิรัต และอาหารมุสลิม ขอให้แจ้งกับเจ้าหน้าที่ที่หน้างานในวันลงทะเบียน
ข้อมูลหน่วยงาน