ลงทะเบียนฝึกอบรม

หลักสูตร - รุ่น
หลักสูตร : โครงการฝึกอบรม หลักสูตร “การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 เพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ ภายใต้กฎหมาย ระเบียบ หลักการจำแนกงบประมาณ และหนังสือสั่งการต่างๆ ขั้นตอนและแนวทางปฏิบัติของผู้บริหารท้องถิ่นในการเสนอนำร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปี และการพิจารณาร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปีของสภาท้องถิ่น”
รุ่นที่ : 4 - โรงแรมแซนดาเลย์ รีสอร์ท พัทยา จังหวัดชลบุรี
วันที่อบรม : 26 ก.ค. 2567 - 28 ก.ค. 2567
ค่าลงทะเบียน : 4,500 บาท
ดาวน์โหลดโครงการ : คลิกที่นี่
ข้อมูลส่วนตัว
สำหรับท่านที่ทานอาหารเจ อาหารมังสวิรัต และอาหารมุสลิม ขอให้แจ้งกับเจ้าหน้าที่ที่หน้างานในวันลงทะเบียน
ข้อมูลหน่วยงาน