ลงทะเบียนฝึกอบรม

หลักสูตร - รุ่น
หลักสูตร : โครงการฝึกอบรม หลักสูตร “โครงการเสริมสร้างความรู้สู่การปฏิบัติ : แนวปฏิบัติราชการที่ดี วิธีแก้ไขปัญหาและขจัดความบกพร่องในการทำงาน ศึกษาจากการชี้มูลความผิดของหน่วยงาน ป.ป.ช. และ สตง.”
รุ่นที่ : 4 - โรงแรมหรรษา เจบี หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
วันที่อบรม : 23 ก.พ. 2567 - 25 ก.พ. 2567
ค่าลงทะเบียน : 4,500 บาท
ดาวน์โหลดโครงการ : คลิกที่นี่
ข้อมูลส่วนตัว
สำหรับท่านที่ทานอาหารเจ อาหารมังสวิรัต และอาหารมุสลิม ขอให้แจ้งกับเจ้าหน้าที่ที่หน้างานในวันลงทะเบียน
ข้อมูลหน่วยงาน