ลงทะเบียนฝึกอบรม

หลักสูตร - รุ่น
หลักสูตร : โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การควบคุมภายใน การบริหารจัดการความเสี่ยง พร้อมฝึกปฏิบัติและตัวอย่างวิธีการตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง สำหรับหน่วยงานของรัฐและแนวทางที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด”
รุ่นที่ : 7 - โรงแรมเฟิร์ส แปซิฟิก (พัทยา) จังหวัดชลบุรี
วันที่อบรม : 15 ธ.ค. 2566 - 17 ธ.ค. 2566
ค่าลงทะเบียน : 4,200 บาท
ดาวน์โหลดโครงการ : คลิกที่นี่
ข้อมูลส่วนตัว
สำหรับท่านที่ทานอาหารเจ อาหารมังสวิรัต และอาหารมุสลิม ขอให้แจ้งกับเจ้าหน้าที่ที่หน้างานในวันลงทะเบียน
ข้อมูลหน่วยงาน