ลงทะเบียนฝึกอบรม

หลักสูตร - รุ่น
หลักสูตร : โครงการฝึกอบรม หลักสูตร “เทคนิคบริหารงบประมาณรายจ่าย การใช้จ่ายเงินงบประมาณที่ขอกันข้ามปี การประชุมสภาท้องถิ่นตามหลักเกณฑ์ระเบียบข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น ฉบับใหม่ พ.ศ.๒๕๖๕ การปรับเพิ่มค่าตอบแทนผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นตามระเบียบแก้ไขเพิ่มเติมใหม่ พ.ศ.๒๕๖๖ การช่วยเหลือประชาชนตามระเบียบฉบับใหม่ พ.ศ.๒๕๖๖ การโอน การเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ การใช้จ่ายเงินสำรองจ่าย การใช้เงินสะสม และเงินทุนสำรองเงินสะสม”
รุ่นที่ : 6 - โรงแรมเฟิร์ส แปซิฟิก แอนด์ จังหวัดพัทยา ชลบุรี
วันที่อบรม : 13 ธ.ค. 2566 - 15 ธ.ค. 2566
ค่าลงทะเบียน : 4,200 บาท
ดาวน์โหลดโครงการ : คลิกที่นี่
ข้อมูลส่วนตัว
สำหรับท่านที่ทานอาหารเจ อาหารมังสวิรัต และอาหารมุสลิม ขอให้แจ้งกับเจ้าหน้าที่ที่หน้างานในวันลงทะเบียน
ข้อมูลหน่วยงาน