ลงทะเบียนฝึกอบรม

หลักสูตร - รุ่น
หลักสูตร : โครงการฝึกอบรมเชิงฝึกปฏิบัติการ หลักสูตร “เทคนิคการติดตามทบทวนและรายงานผล การจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง การใช้ข้อมูลการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในเพื่อการบริหารงานอย่างเป็นระบบ พร้อมตัวอย่างและฝึกปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังและกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (ว 3412) กำหนด”
รุ่นที่ : 6 - โรงแรมเมอร์เคียว จังหวัดเชียงใหม่
วันที่อบรม : 5 ก.ค. 2567 - 7 ก.ค. 2567
ค่าลงทะเบียน : 4,500 บาท
ดาวน์โหลดโครงการ : คลิกที่นี่
ข้อมูลส่วนตัว
สำหรับท่านที่ทานอาหารเจ อาหารมังสวิรัต และอาหารมุสลิม ขอให้แจ้งกับเจ้าหน้าที่ที่หน้างานในวันลงทะเบียน
ข้อมูลหน่วยงาน