ลงทะเบียนฝึกอบรม

หลักสูตร - รุ่น
หลักสูตร : หลักสูตร “แนวทางการจัดทำ TOR การพิจารณาการเสนอราคา การพิจารณาผลการอุทธรณ์ การบริหารสัญญาและตรวจรับพัสดุ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2567 และเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568"
รุ่นที่ : 4 - โรงแรมหรรษา เจบี จังหวัดหาดใหญ่/สงขลา
วันที่อบรม : 26 ก.ค. 2567 - 28 ก.ค. 2567
ค่าลงทะเบียน : 4,500 บาท
ดาวน์โหลดโครงการ : คลิกที่นี่
ข้อมูลส่วนตัว
สำหรับท่านที่ทานอาหารเจ อาหารมังสวิรัต และอาหารมุสลิม ขอให้แจ้งกับเจ้าหน้าที่ที่หน้างานในวันลงทะเบียน
ข้อมูลหน่วยงาน