ลงทะเบียนฝึกอบรม

หลักสูตร - รุ่น
หลักสูตร : โครงการฝึกอบรม หลักสูตร “โครงการพัฒนาสมรรถนะด้านการคิดเชิงกลยุทธ์ ภายใต้กรอบกฎหมายและระเบียบ (ปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 2567) เพื่อให้การปฏิบัติราชการเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล"
รุ่นที่ : 6 - โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี
วันที่อบรม : 22 มี.ค. 2567 - 24 มี.ค. 2567
ค่าลงทะเบียน : 4,500 บาท
ดาวน์โหลดโครงการ : คลิกที่นี่
ข้อมูลส่วนตัว
สำหรับท่านที่ทานอาหารเจ อาหารมังสวิรัต และอาหารมุสลิม ขอให้แจ้งกับเจ้าหน้าที่ที่หน้างานในวันลงทะเบียน
ข้อมูลหน่วยงาน