ลงทะเบียนฝึกอบรม

หลักสูตร - รุ่น
หลักสูตร : โครงการฝึกอบรม หลักสูตร “โครงการพัฒนาสมรรถนะด้านการคิดเชิงกลยุทธ์ ภายใต้กรอบกฎหมายและระเบียบ (ปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 2567) เพื่อให้การปฏิบัติราชการเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล"
รุ่นที่ : 8 - โรงแรมเมอร์เคียว จังหวัดเชียงใหม่
วันที่อบรม : 5 เม.ย. 2567 - 7 เม.ย. 2567
ค่าลงทะเบียน : 4,500 บาท
ดาวน์โหลดโครงการ : คลิกที่นี่
ข้อมูลส่วนตัว
สำหรับท่านที่ทานอาหารเจ อาหารมังสวิรัต และอาหารมุสลิม ขอให้แจ้งกับเจ้าหน้าที่ที่หน้างานในวันลงทะเบียน
ข้อมูลหน่วยงาน