ลงทะเบียนฝึกอบรม

หลักสูตร - รุ่น
หลักสูตร : โครงการฝึกอบรม หลักสูตร “เสริมสร้างความรู้การบริหารโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นและการจัดทำข้อมูลในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.2567 มาใช้ในการติดตามและรายงานโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567”
รุ่นที่ : 11 - โรงแรมหรรษา เจบี จังหวัดหาดใหญ่/สงขลา
วันที่อบรม : 28 มิ.ย. 2567 - 30 มิ.ย. 2567
ค่าลงทะเบียน : 4,900 บาท
ดาวน์โหลดโครงการ : คลิกที่นี่
ข้อมูลส่วนตัว
สำหรับท่านที่ทานอาหารเจ อาหารมังสวิรัต และอาหารมุสลิม ขอให้แจ้งกับเจ้าหน้าที่ที่หน้างานในวันลงทะเบียน
ข้อมูลหน่วยงาน