ลงทะเบียนฝึกอบรม

หลักสูตร - รุ่น
หลักสูตร : โครงการฝึกอบรม หลักสูตร “เทคนิคการพิจารณากลั่นกรองร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2568 ของสภาท้องถิ่นการเตรียมการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น หลักการประชุมสภาท้องถิ่น และการป้องกันแก้ไขปัญหาข้อบกพร่องในการปฏิบัติงาน กรณีศึกษาจากข้อผิดพลาด ที่ ป.ป.ช., ป.ป.ท., สตง. ชี้มูลความผิดเจ้าหน้าที่ของ อปท. และสมาชิกสภาท้องถิ่น”
รุ่นที่ : 2 - โรงแรมเจริญธานี จังหวัดขอนแก่น
วันที่อบรม : 19 มิ.ย. 2567 - 21 มิ.ย. 2567
ค่าลงทะเบียน : 4,500 บาท
ดาวน์โหลดโครงการ : คลิกที่นี่
ข้อมูลส่วนตัว
สำหรับท่านที่ทานอาหารเจ อาหารมังสวิรัต และอาหารมุสลิม ขอให้แจ้งกับเจ้าหน้าที่ที่หน้างานในวันลงทะเบียน
ข้อมูลหน่วยงาน