ลงทะเบียนฝึกอบรม

หลักสูตร - รุ่น
หลักสูตร : โครงการฝึกอบรมเชิงฝึกปฏิบัติการ หลักสูตร “เสริมความรู้การชี้แจงคำของบเงินอุดหนุนในขั้นการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี ต่อคณะกรรมาธิการชุดต่างๆ การจัดทำแผน/ผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณในระบบ EvMIS การนำเงินอุดหนุนทั่วไปมาจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี และการบริหารงบประมาณเงินอุดหนุน”
รุ่นที่ : 6 - โรงแรมสยามแกรนด์ จังหวัดอุดรธานี
วันที่อบรม : 19 มิ.ย. 2567 - 21 มิ.ย. 2567
ค่าลงทะเบียน : 4,900 บาท
ดาวน์โหลดโครงการ : คลิกที่นี่
ข้อมูลส่วนตัว
สำหรับท่านที่ทานอาหารเจ อาหารมังสวิรัต และอาหารมุสลิม ขอให้แจ้งกับเจ้าหน้าที่ที่หน้างานในวันลงทะเบียน
ข้อมูลหน่วยงาน