ลงทะเบียนฝึกอบรม

หลักสูตร - รุ่น
หลักสูตร : โครงการฝึกอบรม หลักสูตร “โครงการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นยุคใหม่ เพื่อยกระดับการปฏิบัติงานในตำแหน่งผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น ให้สอดคล้องกับหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี”
รุ่นที่ : 6 - โรงแรมเมอร์เคียว จังหวัดเชียงใหม่
วันที่อบรม : 2 ส.ค. 2567 - 4 ส.ค. 2567
ค่าลงทะเบียน : 4,500 บาท
ดาวน์โหลดโครงการ : คลิกที่นี่
ข้อมูลส่วนตัว
สำหรับท่านที่ทานอาหารเจ อาหารมังสวิรัต และอาหารมุสลิม ขอให้แจ้งกับเจ้าหน้าที่ที่หน้างานในวันลงทะเบียน
ข้อมูลหน่วยงาน