ลงทะเบียนฝึกอบรม

หลักสูตร - รุ่น
หลักสูตร : หลักสูตร “เสริมความรู้การเป็นหน่วยรับงบประมาณตรง ฝึกปฏิบัติและเทคนิคการใช้เว็บไซต์ เพื่องานรับงบประมาณตรง / แบบฟอร์ม Excel Templates /ระบบ BBL และการจัดทำคำขอรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ระบบ SOLA” ***(ม.มหาสารคาม จัดเตรียมคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค ให้ 1 คน/ 1 เครื่อง )
รุ่นที่ : 1 - โรงแรมเมอร์เคียว(เลื่อนกำหนดการ) จังหวัดเชียงใหม่
วันที่อบรม : 20 ธ.ค. 2566 - 22 ธ.ค. 2566
ค่าลงทะเบียน : 4,900 บาท
ดาวน์โหลดโครงการ : คลิกที่นี่
ข้อมูลส่วนตัว
สำหรับท่านที่ทานอาหารเจ อาหารมังสวิรัต และอาหารมุสลิม ขอให้แจ้งกับเจ้าหน้าที่ที่หน้างานในวันลงทะเบียน
ข้อมูลหน่วยงาน