ลงทะเบียนฝึกอบรม

หลักสูตร - รุ่น
หลักสูตร : โครงการฝึกอบรมเชิงฝึกปฏิบัติการ หลักสูตร “เทคนิคการจัดทำแผนและการติดตามผลการบริหารจัดการความเสี่ยง การควบคุมภายใน การกำกับดูแลการใช้ข้อมูลจากการตรวจสอบภายใน พร้อมตัวอย่างและฝึกปฏิบัติตามหลักเกณฑ์แนวทางที่กระทรวงการคลัง และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (ว 3412) กำหนด”
รุ่นที่ : 1 - โรงแรมหรรษา เจบี หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
วันที่อบรม : 1 มี.ค. 2567 - 3 มี.ค. 2567
ค่าลงทะเบียน : 4,500 บาท
ดาวน์โหลดโครงการ : คลิกที่นี่
ข้อมูลส่วนตัว
สำหรับท่านที่ทานอาหารเจ อาหารมังสวิรัต และอาหารมุสลิม ขอให้แจ้งกับเจ้าหน้าที่ที่หน้างานในวันลงทะเบียน
ข้อมูลหน่วยงาน