รายละเอียดหลักสูตร

หลักสูตร : 2 - หลักสูตร “เสริมความรู้การเป็นหน่วยรับงบประมาณตรง ฝึกปฏิบัติและเทคนิคการใช้เว็บไซต์ เพื่องานรับงบประมาณตรง / แบบฟอร์ม Excel Templates /ระบบ BBL และการจัดทำคำขอรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ระบบ SOLA” ***(ม.มหาสารคาม จัดเตรียมคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค ให้ 1 คน/ 1 เครื่อง )
หลักสูตร “เสริมความรู้การเป็นหน่วยรับงบประมาณตรง ฝึกปฏิบัติและเทคนิคการใช้เว็บไซต์
เพื่องานรับงบประมาณตรง / แบบฟอร์ม Excel Templates /ระบบ BBL และการจัดทำคำขอรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ระบบ SOLA”  ***(ม.มหาสารคาม จัดเตรียมคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค ให้ 1 คน/ 1 เครื่อง )
รุ่นที่ วันที่อบรม สถานที่ จังหวัด ค่าลงทะเบียน สถานะ โครงการ
1 20 ธ.ค. 2566 - 22 ธ.ค. 2566 โรงแรมเมอร์เคียว(เลื่อนกำหนดการ) เชียงใหม่ 4,900 เปิดลงทะเบียน ดาวน์โหลด
2 20 ธ.ค. 2566 - 22 ธ.ค. 2566 โรงแรมหรรษา เจบี หาดใหญ่ (เลื่อนกำหนดการ) สงขลา 4,900 เปิดลงทะเบียน ดาวน์โหลด
3 10 ธ.ค. 2566 - 12 ธ.ค. 2566 โรงแรมลายทอง อุบลราชธานี 4,900 ปิดลงทะเบียน ดาวน์โหลด
4 10 ธ.ค. 2566 - 12 ธ.ค. 2566 โรงแรมสยามแกรนด์ อุดรธานี 4,900 ปิดลงทะเบียน ดาวน์โหลด
5 22 ธ.ค. 2566 - 24 ธ.ค. 2566 โรงแรมรอยัลซิตี้ (ปิ่นเกล้า) กรุงเทพมหานคร 4,900 เปิดลงทะเบียน ดาวน์โหลด
6 15 ธ.ค. 2566 - 17 ธ.ค. 2566 โรงแรมเมย์ฟลาเวอร์ แกรนด์ พิษณุโลก 4,900 เปิดลงทะเบียน ดาวน์โหลด
7 5 ม.ค. 2567 - 7 ม.ค. 2567 โรงแรมฟอร์จูน โคราช นครราชสีมา 4,900 เปิดลงทะเบียน ดาวน์โหลด

กลับไปหน้าแรก