รายละเอียดหลักสูตร

หลักสูตร : 2 - โครงการฝึกอบรมเชิงฝึกปฏิบัติการ หลักสูตร “เทคนิคแนวทางปฏิบัติงานตรวจสอบภายในตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด และเทคนิคพิชิตการตรวจสอบตามระเบียบ กฎหมายที่ใช้ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมฝึกปฏิบัติวิธีการตรวจสอบภายใน”
โครงการฝึกอบรมเชิงฝึกปฏิบัติการ 
หลักสูตร “เทคนิคแนวทางปฏิบัติงานตรวจสอบภายในตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด 
และเทคนิคพิชิตการตรวจสอบตามระเบียบ กฎหมายที่ใช้ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พร้อมฝึกปฏิบัติวิธีการตรวจสอบภายใน”
รุ่นที่ วันที่อบรม สถานที่ จังหวัด ค่าลงทะเบียน สถานะ โครงการ
1 24 พ.ค. 2567 - 26 พ.ค. 2567 โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ แอนด์ คอนเวนชั่น อุบลราชธานี 4,500 ปิดลงทะเบียน ดาวน์โหลด
2 26 ก.ค. 2567 - 28 ก.ค. 2567 โรงแรมหรรษา เจบี หาดใหญ่ สงขลา 4,500 เปิดลงทะเบียน ดาวน์โหลด
3 21 มิ.ย. 2567 - 23 มิ.ย. 2567 โรงแรมเจริญธานี ขอนแก่น 4,500 เปิดลงทะเบียน ดาวน์โหลด

กลับไปหน้าแรก