รายละเอียดหลักสูตร

หลักสูตร : 5 - โครงการฝึกอบรม หลักสูตร “เทคนิคในการบริหารงานพัสดุและแนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดทำ TOR การบริหารสัญญา การพิจารณางด ลดค่าปรับ การขยายสัญญา การยกเลิกสัญญา และการดำเนินการตรวจรับพัสดุ”
โครงการฝึกอบรม หลักสูตร “เทคนิคในการบริหารงานพัสดุและแนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดทำ TOR การบริหารสัญญา การพิจารณางด ลดค่าปรับ การขยายสัญญา การยกเลิกสัญญา และการดำเนินการตรวจรับพัสดุ”
รุ่นที่ วันที่อบรม สถานที่ จังหวัด ค่าลงทะเบียน สถานะ โครงการ
1 14 มิ.ย. 2567 - 16 มิ.ย. 2567 โรงแรมโคราชโฮเต็ล นครราชสีมา 4,500 ปิดลงทะเบียน ดาวน์โหลด
2 21 มิ.ย. 2567 - 23 มิ.ย. 2567 โรงแรมเจริญธานี ขอนแก่น 4,500 เปิดลงทะเบียน ดาวน์โหลด
3 28 มิ.ย. 2567 - 30 มิ.ย. 2567 โรงแรมรอยัล ริเวอร์ กรุงเทพมหานคร 4,500 เปิดลงทะเบียน ดาวน์โหลด
4 3 ก.ค. 2567 - 5 ก.ค. 2567 โรงแรมหรรษา เจบี หาดใหญ่ สงขลา 4,500 เปิดลงทะเบียน ดาวน์โหลด
5 10 ก.ค. 2567 - 12 ก.ค. 2567 โรงแรมฟอร์จูน วิวโขง นครพนม 4,500 เปิดลงทะเบียน ดาวน์โหลด
6 17 ก.ค. 2567 - 19 ก.ค. 2567 โรงแรมเมอร์เคียว เชียงใหม่ 4,500 เปิดลงทะเบียน ดาวน์โหลด
7 24 ก.ค. 2567 - 26 ก.ค. 2567 โรงแรมแซนดาเลย์ รีสอร์ท พัทยา ชลบุรี 4,500 เปิดลงทะเบียน ดาวน์โหลด

กลับไปหน้าแรก