รายละเอียดหลักสูตร

หลักสูตร : 9 - โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “แนวทางการปฏิบัติงานระบบอิเล็กทรอนิกส์ e-GP (ระยะที่ ๕) ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง (e-bidding) ตามแนวทางหนังสือแจ้งเวียน ว ๑๒๕ การแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขในแบบประกาศและเอกสารประกวดราคา (e-Bidding) และการทำสัญญา การบริหารสัญญา การแก้ไขสัญญาในระบบ พร้อมกับกรณีศึกษาการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารจัดการพัสดุคงคลังโดยใช้โปรแกรม excel” (ทางมหาลัย จัดเตรียมคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค 1 คน / 1 เครื่อง)
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร 
“แนวทางการปฏิบัติงานระบบอิเล็กทรอนิกส์ e-GP (ระยะที่ ๕) ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง (e-bidding) ตามแนวทางหนังสือแจ้งเวียน ว ๑๒๕ การแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขในแบบประกาศและเอกสารประกวดราคา (e-Bidding) และการทำสัญญา การบริหารสัญญา การแก้ไขสัญญาในระบบ พร้อมกับกรณีศึกษาการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารจัดการพัสดุคงคลังโดยใช้โปรแกรม excel” (ทางมหาลัย จัดเตรียมคอมพิวเตอร์โน๊ตบุค 1 คน / 1 เครื่อง)
รุ่นที่ วันที่อบรม สถานที่ จังหวัด ค่าลงทะเบียน สถานะ โครงการ
1 28 มิ.ย. 2567 - 30 มิ.ย. 2567 โรงแรมเจริญธานี ขอนแก่น 4,900 ปิดลงทะเบียน ดาวน์โหลด
2 19 ก.ค. 2567 - 21 ก.ค. 2567 โรงแรมสยามแกรนด์ อุดรธานี 4,900 ปิดลงทะเบียน ดาวน์โหลด
3 9 ส.ค. 2567 - 11 ส.ค. 2567 โรงแรมรอยัล ซิตี้ ปิ่นเกล้า กรุงเทพมหานคร 4,900 เปิดลงทะเบียน ดาวน์โหลด
4 23 ส.ค. 2567 - 25 ส.ค. 2567 โรงแรมหรรษา เจบี หาดใหญ่ สงขลา 4,900 เปิดลงทะเบียน ดาวน์โหลด

กลับไปหน้าแรก