รายละเอียดหลักสูตร

หลักสูตร : 9 - โครงการฝึกอบรม หลักสูตร“โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น สู่ความเป็นเลิศด้านกฎหมายและสมรรถนะเพื่อพัฒนาองค์กรให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงบริบทของสังคมอย่างยั่งยืน”
โครงการฝึกอบรม หลักสูตร“โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่น สู่ความเป็นเลิศด้านกฎหมายและสมรรถนะเพื่อพัฒนาองค์กรให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงบริบทของสังคมอย่างยั่งยืน”
รุ่นที่ วันที่อบรม สถานที่ จังหวัด ค่าลงทะเบียน สถานะ โครงการ
1 27 ต.ค. 2566 - 29 ต.ค. 2566 โรงแรมเมย์ฟลาเวอร์ แกรนด์ พิษณุโลก 3,900 ปิดลงทะเบียน ดาวน์โหลด
2 3 พ.ย. 2566 - 5 พ.ย. 2566 โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 3,900 ปิดลงทะเบียน ดาวน์โหลด
3 10 พ.ย. 2566 - 12 พ.ย. 2566 โรงแรมสยามแกรนด์ อุดรธานี 3,900 ปิดลงทะเบียน ดาวน์โหลด
4 17 พ.ย. 2566 - 19 พ.ย. 2566 โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพมหานคร 3,900 ปิดลงทะเบียน ดาวน์โหลด
5 24 พ.ย. 2566 - 26 พ.ย. 2566 โรงแรมหรรษา เจบี หาดใหญ่/สงขลา 3,900 ปิดลงทะเบียน ดาวน์โหลด

กลับไปหน้าแรก