รายละเอียดหลักสูตร

หลักสูตร : 13 - โครงการฝึกอบรม หลักสูตร “เทคนิคบริหารงบประมาณรายจ่าย การใช้จ่ายเงินงบประมาณที่ขอกันข้ามปี การประชุมสภาท้องถิ่นตามหลักเกณฑ์ระเบียบข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น ฉบับใหม่ พ.ศ.๒๕๖๕ การปรับเพิ่มค่าตอบแทนผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นตามระเบียบแก้ไขเพิ่มเติมใหม่ พ.ศ.๒๕๖๖ การช่วยเหลือประชาชนตามระเบียบฉบับใหม่ พ.ศ.๒๕๖๖ การโอน การเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ การใช้จ่ายเงินสำรองจ่าย การใช้เงินสะสม และเงินทุนสำรองเงินสะสม”
โครงการฝึกอบรม หลักสูตร “เทคนิคบริหารงบประมาณรายจ่าย การใช้จ่ายเงินงบประมาณที่ขอกันข้ามปี การประชุมสภาท้องถิ่นตามหลักเกณฑ์ระเบียบข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น ฉบับใหม่ พ.ศ.๒๕๖๕ การปรับเพิ่มค่าตอบแทนผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นตามระเบียบแก้ไขเพิ่มเติมใหม่ พ.ศ.๒๕๖๖ การช่วยเหลือประชาชนตามระเบียบฉบับใหม่ พ.ศ.๒๕๖๖ การโอน การเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณ การใช้จ่ายเงินสำรองจ่าย การใช้เงินสะสม และเงินทุนสำรองเงินสะสม”
รุ่นที่ วันที่อบรม สถานที่ จังหวัด ค่าลงทะเบียน สถานะ โครงการ
1 1 พ.ย. 2566 - 3 พ.ย. 2566 โรงแรมพลอยพาเลซ มุกดาหาร 4,200 ปิดลงทะเบียน ดาวน์โหลด
2 8 พ.ย. 2566 - 10 พ.ย. 2566 โรงแรม ดิ อิมพีเรียล ภูแก้ว เขาค้อ เพชรบูรณ์ 4,200 ปิดลงทะเบียน ดาวน์โหลด
3 22 พ.ย. 2566 - 24 พ.ย. 2566 โรงแรมหรรษา เจบี หาดใหญ่ สงขลา 4,200 ปิดลงทะเบียน ดาวน์โหลด
4 29 พ.ย. 2566 - 1 ธ.ค. 2566 โรงแรมเมอร์เคียว เชียงใหม่ 4,200 ปิดลงทะเบียน ดาวน์โหลด
5 6 ธ.ค. 2566 - 8 ธ.ค. 2566 โรงแรมอัศวรรณ หนองคาย 4,200 ปิดลงทะเบียน ดาวน์โหลด
6 13 ธ.ค. 2566 - 15 ธ.ค. 2566 โรงแรมเฟิร์ส แปซิฟิก แอนด์ พัทยา ชลบุรี 4,200 เปิดลงทะเบียน ดาวน์โหลด
7 20 ธ.ค. 2566 - 22 ธ.ค. 2566 โรงแรมภูรัญญา รีสอร์ท เขาใหญ่ นครราชสีมา 4,200 เปิดลงทะเบียน ดาวน์โหลด

กลับไปหน้าแรก