รายละเอียดหลักสูตร

หลักสูตร : 1 - โครงการฝึกอบรมเชิงฝึกปฏิบัติการ หลักสูตร “เทคนิคการติดตามทบทวนและรายงานผล การจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง การใช้ข้อมูลการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในเพื่อการบริหารงานอย่างเป็นระบบ พร้อมตัวอย่างและฝึกปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังและกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (ว 3412) กำหนด”
โครงการฝึกอบรมเชิงฝึกปฏิบัติการ หลักสูตร “เทคนิคการติดตามทบทวนและรายงานผล การจัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง การใช้ข้อมูลการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในเพื่อการบริหารงานอย่างเป็นระบบ พร้อมตัวอย่างและฝึกปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังและกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (ว 3412) กำหนด”
รุ่นที่ วันที่อบรม สถานที่ จังหวัด ค่าลงทะเบียน สถานะ โครงการ
1 3 พ.ค. 2567 - 5 พ.ค. 2567 โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี 4,500 ปิดลงทะเบียน ดาวน์โหลด
2 10 พ.ค. 2567 - 12 พ.ค. 2567 โรงแรมหรรษา เจบี หาดใหญ่ สงขลา 4,500 ปิดลงทะเบียน ดาวน์โหลด
3 31 พ.ค. 2567 - 2 มิ.ย. 2567 โรงแรมเจริญธานี ขอนแก่น 4,500 ปิดลงทะเบียน ดาวน์โหลด
4 7 มิ.ย. 2567 - 9 มิ.ย. 2567 โรงแรมสยามแกรนด์ อุดรธานี 4,500 ปิดลงทะเบียน ดาวน์โหลด
5 28 มิ.ย. 2567 - 30 มิ.ย. 2567 โรงแรมรอยัล ริเวอร์ กรุงเทพมหานคร 4,500 เปิดลงทะเบียน ดาวน์โหลด
6 5 ก.ค. 2567 - 7 ก.ค. 2567 โรงแรมเมอร์เคียว เชียงใหม่ 4,500 เปิดลงทะเบียน ดาวน์โหลด
7 12 ก.ค. 2567 - 14 ก.ค. 2567 โรงแรมฟอร์จูน วิวโขง นครพนม 4,500 เปิดลงทะเบียน ดาวน์โหลด

กลับไปหน้าแรก